Christiaan van Veen

Docent

Introductie

Mijn naam is Christiaan van Veen en ik werk sinds 2018 als docentenopleider, assessor en NT2-docent bij VU-NT2. De afgelopen jaren heb ik bijgedragen aan het professionaliseren van het vakgebied Nederlands als vreemde taal in binnen- en buitenland. Ik heb jarenlang gewoond en gewerkt in Hongarije en daar het Nederlands onderwezen aan cursisten van de staatsuniversiteit van Boedapest. De Nederlandse taal is in de afgelopen jaren voor mij een verbindende schakel geweest tussen contacten in Nederland en het buitenland. Ik heb een internationaal netwerk dat blijft groeien en ik ben blij om mijn kennis met anderen te kunnen delen. Naast een verbinder zie ik mezelf als een enthousiaste en creatieve NT2-docent die probeert zijn studenten naar een hoger niveau te brengen. Het coachen van andere docenten is iets waar ik energie van krijg en waar ik zelf van blijf leren. VU-NT2 biedt volop de mogelijkheden om me verder te ontwikkelen en mijn kennis in te zetten om studenten en docenten verder te helpen. Daarom is VU-NT2 de plek waar ik met veel plezier werk.

Specialismen

- Onderwijs Nederlands als tweede taal aan hoogopgeleiden
- Portfoliobegeleiding aankomende NT2-docenten
- Contrastieve analyse
- Gamification en ict-tools
- Taalbeheersing

Onderwijs

- Cursussen NT2
- Workshops NT2-vaardigheden (o.a. leesvaardigheid, spreekvaardigheid, feedback, activerende werkvormen, differentiëren)
- Portfoliobegeleiding

Materiaalontwikkeling

- Leermiddelen voor volwassen NT2-cursisten

Publicaties

- Beersmans M. & Tersteeg, W. (2011). De Sprong – Naar NT2 – niveau B1. Uitgeverij Boom, Amsterdam (meerdere opdrachten uit het boek ontworpen).
- Haan, B., de & Veen, A.L.C. van (2010). Spelenderwijs consolideren. Praxis Bulletin.
- Veen, A.L.C. van (2016). Buiten de maat leren op maat. Acta Neerlandica, 2016.
- Veen, A.L.C. van (2016). Appenderwijze het taaldoolhof door. Les, juni 2016.


Conferenties

- Veen, A.L.C. van (2017). Taaltools, apps en zelf woordenschat leren. Presentatie over de inzet van taaltools en educatieve applicaties die kunnen worden ingezet t.b.v. interactief NT2-onderwijs. Congres Les, Amsterdam (07-10-2017)
- Veen, A.L.C. van (2015). Actief uit je comfortzone. Lezing over actief NT2-taalonderwijs aan de Universiteit van Debrecen, Hongarije.


Overige activiteiten

- Assessor Competent docent NT2
- Trainer VU-NT2
- Coach NT2-docenten


Links

LinkedIn profiel

Interesse gebieden

- Eerste- en tweede taalontwikkeling
- Taalstoornissen
- Laaggeletterdheid
- Gamification
- Blended-learning


Nevenwerkzaamheden

- Geen nevenwerkzaamheden