drs. T.J. (Titia) Boers-Koekoek

+31 20 59 82689
13a-46
t.j.boers-koekoek@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( nt2 )
Docent

Specialismen


Leermiddelenontwikkeling

Onderwijs

  • Cursussen NT2
  • Trainingen over o.m. leermiddelenontwikkeling en grammatica

Publicaties


Mede-auteur van:
  • CODE PLUS 1,2, 3 en 4 (2010-2012). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff 
  • Kies je route. Activeringsmateriaal voor allochtone mannen. Amsterdam: VU-NT2 (2010)
  • De deur uit. Ontwikkelingsassessment voor allochtone vrouwen. Amsterdam: VU-NT2 (2008)
  • IJsbreker, Op Koers (2006. Utrecht: Thieme Meulenhoff
  • CODE 1,2 en 3 (2003 – 2005). Utrecht: ThiemeMeulenhoff 
Artikelen:
  • ‘Ik ben niet doof’ In tijdschrift Les, 2001
  • ‘Vragenvuur, een activerende, nieuwe werkvorm.’ In tijdschrift Levende Talen Magazine, 2006
  • ‘Hoe schat een cursist zijn eigen taalniveau in? En wat is de inschatting door de docent? In tijdschrift Levende Talen, 2008