drs. L. (Lotte) Minnema

+31 20 59 82038
13a-46
l2.minnema@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( nt2 )
Docent NT2

Specialismen

 • Onderwijs Nederlands als tweede/vreemde taal aan hoogopgeleiden
 • Didactiek van het Nederlands als tweede/vreemde taal
 • Interculturele communicatie

Onderwijs

 • NT2-cursussen voor hoogopgeleiden op diverse niveaus, ter voorbereiding op Staatsexamen NT2-II
 • Staatsexamentrainingen
 • Crash courses voor internationale studenten

Training

 • Docententrainingen en -workshops over o.m. didactiek en interculturele communicatie

Materiaalontwikkeling

 • Leermiddelen, lesmateriaal en toetsen voor volwassen NT2-cursisten

Publicaties

Mede-auteur van:

 • Code Plus, basisleergang Nederlands voor anderstaligen. Online oefeningen deel 3 en 4. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.
 • SpreekTaal 2. Utrecht: NCB Uitgeverij.
 • Nieuwsbrieven bij de leergang Taalblokken. Te vinden via de LinkedIn-pagina van Taalblokken Malmberg.

Artikelen:

 • Gerrie Gastelaars & Lotte Minnema (2010). Een echte schrijver in de les, een kans om niet te laten liggen. Tijdschrift Les 168: 8-10.

Overige activiteiten

 • Diverse gastdocentschappen aan de Universitas Indonesia en het Erasmus Taalcentrum Jakarta
 • Diverse zomercursussen Nederlands als tweede/vreemde taal (in Servië, Indonesië, Verenigde Staten, België en Nederland) en Engels als vreemde taal (Spanje)
 • Coördinator Canvas (digitale leeromgeving VU-NT2)
 • Stagebegeleider VU-NT2
 • Trainer VU-NT2
 • Assessor ‘Competent docent NT2’

Links