drs. C.M. (Chris) van Veen

Specialismen

 • Uitspraakvaardigheid
 • Luister- en spreekvaardigheid

Onderwijs

 • Cursussen Nederlands als tweede taal aan hoger opgeleiden
 • Cursussen Nederlands als vreemde taal aan hoger opgeleiden (Indonesië)
 • Cursussen Uitspraak van het Nederlands aan hoger opgeleiden (België, Hongarije, Indonesië, Spanje, Slowakije, Tsjechië)
 • Workshops en masterclasses didactiek van uitspraak-, luister- en spreekvaardigheid (België, Duitsland, Hongarije, Indonesië, Nederland, Spanje, Slowakije, Tsjechië)

Overige activiteiten

 • Docent Nederlands Voorbereidend jaar Anderstalige Studenten Vrije Universiteit (VASVU)

Publicaties

 • Jeanine Deen en Chris van Veen (1994). Taalriedels. Oefenen met routineformuleringen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Chris van Veen (1996)a Luisteren. In: J.H. Hulstijn et al. (red.). Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie. Handboek voor docenten (pp. 71-88). Amsterdam: ThiemeMeulenhoff.
 • Chris van Veen (1996b) Spreken. In: J.H. Hulstijn et al. (red.). Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie. Handboek voor docenten (pp. 115-141). Amsterdam: ThiemeMeulenhoff.
 • Veen, C. van (2003). Ja goed! Ya Hut!. Uitspraak voor studenten Nederlands in Indonesië. Jakarta: Erasmus Taalcentrum.
 • Veen, C. van (2007). Uitspraak: onderzoek en onderwijs. In: Bossers, B. (red.). Vakwerk 4. Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen studiemiddag Uitspraak en Verstavaardigheid 2007 (pp. 9-19). Amsterdam: Beroepsvereniging NT2.
 • Veen, C. van (2008). De nadruk op uitspraak. In: Bossers, B. (red.). Klassiek vakwerk. Achtergronden van het NT2-onderwijs. De beste artikelen uit vijf jaar Vakwerk (pp. 137-148). Amsterdam : Boom.
 • Veen, C. van / Kampen, H. van / Olijhoek, V. / Stumpel, R. (2009). Uitspraaktrainer in de les. Amsterdam: Boom.
 • Veen, C. van (2012). Uitspraakonderzoek en –onderwijs in een tijd van Poldernederlands en Verkavelingsvlaams. In: Dutch Journal of Applied Linguistics 1 (2012) 1, 161-167. (Recensie)