Chrissy Hosea

+31 20 59 88102
13a-46
c.i.hosea@vu.nl
faculteit der geesteswetenschappen ( nt2 )
Coördinator Professional VU-NT2/ docent, assessor en trainer

Specialismen


• Onderwijs Nederlands als tweede & vreemde taal aan hoogopgeleiden

• Tweedetaalverwerving, methodiek en didactiek in het NT2-onderwijs

• Luister- en verstavaardigheid in een tweede taal

• Taalonderwijs op afstand / ‘blended learning’

Onderwijs

• Cursussen NT2

• Workshops en Masterclasses op het gebied van didactiek

Materiaalontwikkeling

Leermiddelen voor volwassen NT2-cursisten 

Overige activiteiten

Assessor Competent docent NT2

Trainer VU-NT2

Onderzoek

Onderzoek naar luister- en verstavaardigheid in een tweede taal.

Publicaties

• Hosea, Chrissy (2015). ‘Hoofdstuk 3: Luisteren’ In: Bart Bossers, Folkert Kuiken & Anne Vermeer (red.), Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho, 91-131.

• Hosea, Chrissy (2007). ‘Wat hoor ik nou?’ Waarom NT2-leerders verstavaardigheidsproblemen hebben. In: Bart Bossers (red.) Vakwerk 4. Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Amsterdam: BVNT2, 61-70

Recente presentaties en workshops

• Distance Learning & Teaching: promising potential or nightmare?, Journée d'études du CIDLV 2014-2015, Université Libre de Bruxelles, Brussel (België), december 2014

• Speech Perception & Listening Comprehension: problems & pitfalls for teachers and students, Deutsch als Fremdsprache Seminar, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (India), september 2014

• Keynote: Going the Distance: Bringing Interactivity to a Synchronous Distance Learning Class Workshop: Transitioning your Course to Blended Learning - Expert Panel Session Perfecting... the Blend 2012, State Government Victoria, Department of Education and Early Childhood Development, Mount Clear College, Ballarat (Australië), december 2012

• De Afstand Overbruggen: Twee Locaties, Eén Klas. De Nieuwe Weg van het Afstandsonderwijs 18e Colloquium Neerlandicum, Universiteit Antwerpen, Antwerpen (België), augustus 2012

• Workshop Leren Luisteren, Nascholing voor docenten Nederlands in het buitenland, Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven, Leuven (België), augustus 2012

• The New Classroom: Teaching a Synchronous Distance Learning Course in Dutch 16th Biennial International Conference for Netherlandic Studies, Calvin College, Grand Rapids,(VS), juni 2012

Links

Linkedin profiel

Beroepsvereniging van NT2-docenten

Tijdschrift Les

Coutinho Handboek NT2

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017