Klachtenregeling VU-NT2

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het kan natuurlijk gebeuren dat u toch ontevreden bent. Dan horen wij dat graag van u.

U heeft een klacht?

Klachten kunnen gaan over:

  • De dienstverlening van VU-NT2: u bent ontevreden over de kwaliteit van de geleverde dienst (bijvoorbeeld een les, cursus, masterclass, opleiding, product of assessment)
  • Een gedraging of handeling van een medewerker van VU-NT2: u bent ontevreden over de manier waarop u bent behandeld door een docent, een medewerker van de cursusadministratie of eventueel een andere medewerker van de VU.

Wat moet u doen?

Heeft u een klacht over de dienstverlening, dan vragen wij u deze eerst te bespreken met uw docent, de cursusadministratie of de coördinator van NT2 Academy, NT2 Professional of NT2 Expert. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een formele klacht indienen via het klachtenformulier (zie onder).
Betreft uw klacht intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, wordt u gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten, en u komt er met de coördinator niet uit, dan kunt u zich in plaats van het klachtenformulier in te vullen ook rechtstreeks wenden tot een van de
VU-vertrouwenspersonen.

Klachtenformulier

Bij de VU-NT2 cursusadministratie kunt u een digitaal klachtenformulier opvragen: mail naar vu-nt2@vu.nl. Het volledig ingevulde formulier stuurt u terug naar VU-NT2. Vermeld altijd uw volledige naam en alle contactgegevens. Anders kan de klacht niet door ons in behandeling worden genomen.

De procedure verloopt als volgt:
•    U ontvangt binnen twee werkdagen per mail een ontvangstbevestiging van uw klacht. Uw klacht wordt geregistreerd.
•    Uw klacht wordt vertrouwelijk in behandeling genomen door een onafhankelijke  klachtencommissie.
•    Als u een klacht hebt naar aanleiding van een assessment, dan kan alleen de gevolgde procedure beoordeeld worden. Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen de inhoudelijke beoordeling.
•    Binnen twee weken na ontvangstdatum ontvangt u per e-mail een beoordeling van de klacht, een voorstel voor een oplossing of een afwijzing van de klacht. Als de termijn van twee weken niet haalbaar is, wordt u daarover tijdig geïnformeerd. De maximale afhandelingstermijn is zes weken.
•    De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.
•    Bent u Inburgeraar, en bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door VU-NT2, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtenlijn van Blik op Werk (voor Inburgeraars). Als de klacht dan nog altijd niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot het College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk.