Korte opleiding Praktijkgericht Leren

Afbeeldingpraktijkgerichtleren

Werk je ook met cursisten die weinig naar school zijn geweest en die praktisch zijn ingesteld? Wil jij je lesaanbod beter laten aansluiten op hun talenten? Worstel je ook wel eens met buitenschoolse opdrachten? Dan is de tweedaagse opleiding Praktijkgericht Leren iets voor jou. Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de slag met het toepassen van vakkennis over buitenschools en praktijkgericht taalleren. Er zijn twee bijeenkomsten, met daar tussenin ruimte om het geleerde toe te passen in de eigen lespraktijk. Deze praktijkopdracht vergroot de leeropbrengst en doet de aangeboden materie tot leven komen.

Deze tweedaagse opleiding is voor NT2-docenten die hun onderwijs praktijkgerichter willen maken. We richten ons vooral op wat werkt bij praktisch ingestelde, laag- tot middenopgeleide cursisten. De aangereikte lesideeën en didactische handvaten kunnen echter ook goed werken voor hogeropgeleide cursisten.
Voorwaarde voor deelname aan de training is dat je in de trainingsperiode les geeft aan NT2-cursisten. De training is het meest geschikt voor ervaren docenten, die het liefst al gecertificeerd zijn.
Na afloop van de training heb je ervaring opgedaan met praktijkgericht NT2-onderwijs ontwerpen en uitvoeren. Daarnaast is je kennis over het belang en de aanpak van praktijkgericht leren vergroot. Je kunt je cursisten effectief begeleiden met buitenschools leren en je kunt hier vraaggericht te werk gaan. In je eigen lespraktijk kun je verder met een gedegen aanpak en een schat aan lesideeën.
De training wordt gegeven door Annemarie Nuwenhoud. Zij werkt bij VU-NT2 als docentopleider, met als specialisatie laagopgeleide en analfabete NT2-cursisten. Aan deze doelgroep heeft zij zelf jarenlang lesgegeven.
Tijdens de twee bijeenkomsten worden presentaties afgewisseld met werkvormen voor samenwerkend leren, waarin de kennis wordt toegepast. Voorafgaand aan beide bijeenkomsten krijg je een leesopdracht. Tussen de twee bijeenkomsten maak je een praktijkopdracht met een studielast van ongeveer zes uur. Hier krijg je feedback op van de opleider. In de tweede bijeenkomst wordt teruggekeken op de opbrengst van de vorige en op de praktijkopdracht. Er is ruime gelegenheid voor uitwisseling met andere docenten tijdens de bijeenkomsten.

De nieuwe inburgeringswet komt eraan. Dat betekent dat er vanaf 2022 bij het Nederlands leren extra aandacht besteed moet worden aan Praktijkgericht leren. Gilde Educatie vroeg VU-NT2 om advies voor de begeleiding van praktijkgericht leren van de doelgroep van laagopgeleide statushouders. De opleidingsvraag luidde: 'Met name voor de laagopgeleide statushouders die in de huidige lespraktijk niet veel vorderingen meer maken, willen we het rendement van de cursussen verhogen door de toepassing van het geleerde in het dagelijks leven te bevorderen'.

De korte opleiding Praktijkgericht leren is vervolgens voor Gilde Educatie op maat gemaakt. In nauwe samenwerking is de inhoud bepaald, rekeninghoudend met de leervragen en de mogelijkheden van het docententeam. Beoogd resultaat van de tweedaagse training was dat deelnemers na afloop in staat zijn om een plan te maken voor een concrete koppeling tussen binnen- en buitenschools leren. Door de eerste bijeenkomst meteen te evalueren was duidelijk welke onderwerpen in de tweede bijeenkomst aan bod moesten komen. Daardoor konden we nóg beter maatwerk leveren. 

Reacties van deelnemers na de eerste bijeenkomst:
“Goede bijeenkomst. Past in elk geval in mijn behoefte".
“Nieuwe inzichten gekregen, maar wel behoefte aan handvatten voor de praktijk, dus ik kijk uit naar de volgende bijeenkomst!”
“Ik vond het een leuke bijeenkomst, ook leuk qua afwisseling. Het doel was vooral bewustwording van het belang van praktijkgericht leren en dat is zeker gelukt.”

Reactie van opdrachtgever Laurie Stas, coördinator regio Midden-Limburg Gilde Educatie:
“Het contact met Rachel Zuilhof verliep meteen vlot en zeer prettig. VU-NT2 gaat op zoek naar de specifieke wensen van een organisatie om een training op maat aan te kunnen bieden. Vanwege corona konden de bijeenkomsten helaas niet fysiek plaatsvinden, maar de docent is erin geslaagd om de expertise op afstand professioneel, persoonlijk en boeiend over te brengen. We hebben veel nieuwe inspiratie opgedaan om ons onderwijs meer praktijkgericht vorm te kunnen geven."

Aantal en duur bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van 13.00 tot 16.00 uur (6 uur)
Data bijeenkomsten
We verzorgen op korte termijn geen open inschrijving-traject maar we kunnen dit traject wel incompany verzorgen.
StudiebelastingLeesopdrachten: 2 uur
Bijeenkomst 1: 3 uur
Praktijkopdracht: 6 uur
Bijeenkomst 2: 3 uur
Totaal 14 uur
Locatie
Online of op locatie
Prijs
€250,-
ContactAdviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.