Masterclasses NT2

Wilt u zich blijven ontwikkelen als taaldocent? Geef uw lespraktijk een nieuwe impuls met het masterclassprogramma van VU-NT2. Op de Vrije Universiteit Amsterdam bent u welkom bij onze gerenommeerde masterclasses voor docenten NT2. Kom inspiratie opdoen, uw deskundigheid vergroten en ervaringen uitwisselen met vakgenoten!

Wat kunt u verwachten?

U krijgt praktische tips voor verbetering van uw lespraktijk waar u echt iets aan heeft en meteen mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan theoretische onderbouwing en diepgang. Ons concept is beproefd: in een mix van input, verwerking en toepassing voor de eigen lessituatie worden de thema’s uitgediept. U gaat altijd actief aan de slag.

PROGRAMMA voorjaar 2018 inschrijving gesloten

26 januari 2018Werken aan leesvaardigheid - aanmelding gesloten
23 maart 2018Spreekvaardigheid en Feedback-aanmelding gesloten
25 mei 2018Grammaticaonderwijs bij lageropgeleiden

 

26 januari 2018, 13:00-17:00 uur: Werken aan leesvaardigheid - aanmelding gesloten

Master: Bart Bossers  

In deze masterclass buigen we ons allereerst over de vraag welke teksten, vaardigheden en leesniveau relevant zijn voor onze cursisten. We maken een profiel van goede en zwakke lezers en formuleren op basis daarvan een aantal doelen van NT2-leesonderwijs. Vervolgens behandelen we de relatie tussen taalkennis en leesvaardigheid en het verschil tussen toetsen van tekstbegrip en trainen van leesvaardigheid. Ter afsluiting maken we een opzet van een leesles voor NT2-leerders, waarbij we onderscheid maken tussen beginnende en gevorderde NT2-leerders en tussen goede en zwakke lezers.

23 maart 2018, 13:00-17:00 uur: Spreekvaardigheid en Feedback aanmelding gesloten

Master: Carola van der Voort

In de masterclass zoekt u naar antwoord op o.a. de volgende vragen:
- Hoe krijg ik cursisten aan het praten? En hoe zorg ik ervoor dat hun niveau omhooggaat?
- Welke tips zijn er voor de organisatie van het spreekonderwijs, ook in heterogene groepen?
- Hoe zorg ik voor goede feedback? Waarop geef ik wel feedback en waarop niet?
- Hoe beoordeel ik of een cursist op A2 niveau zit en voldoet aan de normen van het inburgeringsexamen?

25 mei 2018, 13.00 - 17.00 uur: Grammaticaonderwijs bij lageropgeleiden

Master: Titia Boers

Deze masterclass heeft als doel om inspiratie te geven voor grammaticaonderwijs aan lager opgeleiden.

Dat gebeurt vanuit de wetenschap, met voorbeelden uit de grammaticatrainer die door de VU is ontwikkeld, maar ook d.m.v. praktische tips en werkvormen. 

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven. Kosten per Masterclass: €125,-.

Informatie

Organisatie:
Jori Snels
vu-nt2@vu.nl
T 020 5988005

Inhoud:
Chrissy Hosea
E c.i.hosea@vu.nl
T 020 59 86531
      

Algemene voorwaarden