Masterclasses NT2

Wilt u zich blijven ontwikkelen als taaldocent? Geef uw lespraktijk een nieuwe impuls met het masterclassprogramma van VU-NT2. Op de Vrije Universiteit Amsterdam bent u welkom bij onze gerenommeerde masterclasses voor docenten NT2. Kom inspiratie opdoen, uw deskundigheid vergroten en ervaringen uitwisselen met vakgenoten!

Wat kunt u verwachten?

U krijgt praktische tips voor verbetering van uw lespraktijk waar u echt iets aan heeft en meteen mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan theoretische onderbouwing en diepgang. Ons concept is beproefd: in een mix van input, verwerking en toepassing voor de eigen lessituatie worden de thema’s uitgediept. U gaat altijd actief aan de slag.

PROGRAMMA najaar 2017 inschrijving open. Helaas zijn de Masterclasses van 15 september en 15 december al vol. U kunt eventueel op een wachtlijst worden gezet.

15 september 2017Woordenschat, hart van taal en taalverwerving= VOL
17 november 2017Interculturele competenties NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!!
15 december 2017Luister- en verstavaardigheid= VOL

 

15 september 2017, 13:00-17:00 uur: Woordenschat, hart van taal en taalverwerving= VOL

Master: Bart Bossers  

Woordenschat staat sinds de introductie van communicatief en taakgericht taalonderwijs in het centrum van de belangstelling. Adequaat kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de tweede taal vereist een zekere woordenschatomvang. Hoe bereikt de leerder dit doel en hoe kan onderwijs hem daarin ondersteunen? In deze masterclass houden we ons bezig met het leren en onderwijzen van woorden. We gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: 

 • Hoeveel woorden moeten NT2-leerders kennen?
 • Welke woorden moeten ze kennen?
 • Wat zijn de doelen van woordenschatonderwijs?
 • Welke didactiek is het effectiefst om deze doelen te bereiken?

 

17 november 2017, 13:00-17:00 uur: Interculturele competenties

Master: Rachel Zuilhof

In de masterclass krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is cultuur?
 • Hoe signaleer je culturele verschillen en mogelijke misverstanden en hoe kun je hier mee omgaan?
 • Hoe wordt cultuur weerspiegeld in lesmateriaal?  
   

  De masterclass is bedoeld voor NT2-docenten die op zoek zijn naar het uitwisselen van ervaringen over het omgaan met culturele misverstanden en hier handvatten voor willen krijgen. U reflecteert daarbij ook op uw eigen aanpak.
  De masterclass heeft de volgende doelstelling: Door inzichten op te doen en opdrachten uit te voeren op het gebied van cultuur en interculturele communicatie wordt u zich meer bewust van de inhoud van het begrip cultuur, interculturele competenties, culturele verschillen en de invloed daarvan op uw lespraktijk. 

 

15 december 2017, 13.00 - 17.00 uur: Luister- en verstavaardigheid= VOL


Master: Chrissy Hosea

Het luistervaardigheidsproces vindt volledig plaats in het hoofd van de cursist en het is daarom niet eenvoudig vast te stellen wat er precies misgaat als een cursist problemen heeft met luisteren. In deze masterclass gaan we in op het luistervaardigheidsproces en de werkvormen die we kunnen gebruiken voor luistervaardigheidstraining. We gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Uit welke onderdelen bestaat het luisterproces? 
 • Welke problemen ondervinden cursisten bij het luisteren naar een tweede taal? 
 • Welke werkvormen zijn geschikt om de verschillende vormen van luistervaardigheid te oefenen? 
 • Hoe selecteer ik geschikt luistermateriaal?
    

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven. Kosten per Masterclass: €125,-.

Informatie

Organisatie:
Nikki Dekker
n.a.dekker@vu.nl
T 020 5986349

Inhoud:
Chrissy Hosea
E c.i.hosea@vu.nl
T 020 59 86531
      

Algemene voorwaarden