Opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs

Voor deelnemers zonder onderwijsbevoegdheid

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU-NT2) en Hogeschool Windesheim (Zwolle) bieden een veelzijdige NT2-docentenopleiding aan, die twee onderdelen bevat: een vakinhoudelijk deel en een didactisch deel. U doet dus vakkennis op én u ontwikkelt didactische vaardigheden. Als bewijs daarvan verwerft u bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent en het bewijs van didactische bekwaamheid van de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Daarmee bent u uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent.

De opleiding start elk jaar in september en is met name bedoeld voor aankomende (nog niet bevoegde) docenten, die zich zowel vakinhoudelijk als didactisch willen scholen. De cursisten voeren de praktijkuren uit in de vorm van een stage. Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (BA of MA). Het volgen van de voorbereidingscursus is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld.

Brochure met opleidingsinformatie 2019/2020

Meer informatie en contact

Inschrijven voor de opleiding kan via de website en is steeds mogelijk van 1 tot 7 februari van het daaropvolgende studiejaar. Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden in de opleidingsbrochure of bij de veelgestelde vragen over de opleiding? Dan kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.
Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl