Opleiding Docent NT2 - start september 2018

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU-NT2) en Hogeschool Windesheim (Zwolle) bieden een veelzijdige docentenopleiding aan: Docent NT2. De opleiding bevat namelijk twee onderdelen: een vakinhoudelijk deel en een didactisch deel. U doet dus vakkennis op én u ontwikkelt didactische vaardigheden. Als bewijs daarvan verwerft u bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent en het bewijs van didactische bekwaamheid van de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Daarmee bent u uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent.

Brochure met opleidingsinformatie 2018/2019

Praktische informatie

Periodeeind augustus 2018 - begin juni 2019
Aantal bijeenkomsten32
Duur bijeenkomstéén dagdeel in de week
Amsterdam: dinsdagochtend of -middag
Zwolle: donderdagochtend of -middag
LocatieVrije Universiteit Amsterdam of Hogeschool Windesheim in Zwolle
Studiebelastingtotaal circa 560 uur, exclusief 150 praktijkuren
Kosten€ 3.400,00 (studiejaar 2018-2019), inclusief studiemateriaal, exclusief drie studieboeken.
NB: Artikelen die tijdens de opleiding worden gebruikt zijn, evenals de studieboeken, aanwezig in onze leeszaal. Een deel van het studiemateriaal is in het Engels.
AanmeldenAanmelden van 1 tot en met 7 februari 2018, zie onder voor de procedure.

 

Toelatingseisen

De opleiding is bedoeld zowel voor docenten die al werkzaam zijn in het NT2-onderwijs als voor toekomstige NT2-docenten (zij doen de praktijkuren als stagiair). Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (BA of MA). Het volgen van de voorbereidingscursus is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld.

Aanmelding

• U kunt zich uitsluitend aanmelden via het online aanmeldformulier op deze website van 1 februari 09.00 uur tot en met 7 februari 17.00 uur.
• Vermeld bij aanmelding altijd de locatie (Amsterdam of Zwolle) en het dagdeel (ochtend of middag) van uw voorkeur. U schrijft zich in voor één van de vier groepen.
• Na 7 februari worden de beschikbare plaatsen toegewezen door middel van loting. U ontvangt daarover uiterlijk 17 februari 2018 per e-mail bericht van VU-NT2.
• Als u bent ingeloot, wordt u uitgenodigd voor een informatie- en intakegesprek op de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarin wordt met name besproken op welke wijze u zich dient voor te bereiden op de opleiding. Zie ook Voorbereidingscursus NT2-docentenopleiding.
• Na het intakegesprek kunt u zich - wanneer u aan de toelatingseisen voldoet – definitief inschrijven voor de opleiding en eventueel voor de voorbereidingscursus.
• Er kunnen maximaal 72 cursisten deelnemen: 36 in Amsterdam (twee groepen) en 36 in Zwolle (twee groepen).

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de opleiding.

Meer informatie en contact

Antwoord op uw vraag niet gevonden in de opleidingsbrochure of bij de Q&A? Dan kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.
Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl