Opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs

Voor deelnemers zonder onderwijsbevoegdheid

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU-NT2) biedt een veelzijdige NT2-docentenopleiding aan, die twee onderdelen bevat: een vakinhoudelijk deel en een didactisch deel. U doet dus vakkennis op én u ontwikkelt didactische vaardigheden. Als bewijs daarvan verwerft u bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent. Daarmee bent u uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent.

De opleiding start elk jaar in september en is met name bedoeld voor aankomende (nog niet bevoegde) docenten, die zich zowel vakinhoudelijk als didactisch willen scholen. De cursisten voeren de praktijkuren uit in de vorm van een stage. Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (BA of MA). Het volgen van de voorbereidingscursus is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld.Meer informatie en contact

Inschrijven voor de opleiding kan via de website en is steeds mogelijk in de eerste helft van februari. VU-NT2 verzorgt de opleiding op twee locaties: Amsterdam en Zwolle. 

Voor de opleiding die start in september 2019 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor de locatie Zwolle. De locatie Amsterdam is vol. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Bart Bossers, coördinator van de opleiding. 


Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl