Opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs

Voor deelnemers zonder onderwijsbevoegdheid

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU-NT2) biedt een veelzijdige NT2-docentenopleiding aan, die twee onderdelen bevat: een vakinhoudelijk deel en een didactisch deel. U doet dus vakkennis op én u ontwikkelt didactische vaardigheden. Als bewijs daarvan verwerft u bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent. Daarmee bent u uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent.

De opleiding start elk jaar in september en is met name bedoeld voor aankomende (niet bevoegde) docenten, die zich zowel vakinhoudelijk als didactisch willen scholen. De cursisten voeren de praktijkuren uit in de vorm van een stage. Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (BA of MA). Het volgen van de voorbereidingscursus is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld.

Meer informatie en contact

VU-NT2 verzorgt de opleiding op twee locaties: Amsterdam en Zwolle. Inschrijven voor beide locaties kan via deze inschrijflink en is mogelijk vanaf 1 februari 2021.

Zie voor meer informatie de opleidingsbrochure. Lees hier de veel gestelde vragen met antwoorden. 

Voor vragen of meer informatie over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.
Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl