Docent NT2 in het volwassenenonderwijs

Voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid

De opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven. Deze opleiding start eind januari 2019 en eindigt eind januari 2020. Bij succesvolle afronding verwerft u het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee u, in combinatie met uw onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat u gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan volwassen anderstaligen (minimaal 260 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Brochure met opleidingsinformatie 2018/2019

Meer informatie en contact

Opleidingsbrochure gelezen en toch nog vragen? Voor meer informatie over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.
Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl