Nieuwe variant Opleiding Docent NT2 - start januari 2018

Wees er snel bij: de inschrijftermijn sluit op 18 december 2017!

De opleiding Docent NT2 – Certificaat NT2 is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven. Deze opleiding start in januari 2018 en eindigt in januari 2019. Bij succesvolle afronding verwerft u het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee u, in combinatie met uw onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat u gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan volwassen anderstaligen (minimaal 260 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Brochure met opleidingsinformatie 2018/2019

Praktische informatie

Toelatingseisen
De opleiding is geschikt voor docenten die al enige tijd werkzaam zijn in het NT2-onderwijs. We hanteren drie toelatingscriteria: een afgeronde hbo- of wo-opleiding, een onderwijsbevoegdheid (eerstegraads- of tweedegraads lerarenopleiding, PABO of BKO) en gedurende de opleiding aantoonbaar minimaal 260 uur lesgeven in Nederlands als tweede taal aan volwassenen.

Studielast
De opleiding start op 10 januari 2018 en eindigt in januari 2019. De studiebelasting is 500 uur, inclusief 260 praktijkuren. Er zijn 16 bijeenkomsten op  woensdagmiddag. Het eindgesprek is op vrijdag 10 of 18 januari 2019.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 2.500,- (studiejaar 2018-2019) inclusief het (deels Engelstalige) studiemateriaal, exclusief literatuur.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden van 27 november t/m 18 december 2017, via het online formulier op deze website. De toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum van 20 deelnemers eerder dan 18 december 2017 is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. We hanteren een beperkte wachtlijst. Als u daarop geplaatst wordt, ontvangt u daarvan per e-mail bericht. Uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding ontvangt u bericht of er alsnog een plaats is vrijgekomen. Na de aanmeldperiode controleert VU-NT2 de inschrijvingen op bovengenoemde criteria en worden de beschikbare plaatsen definitief toegewezen. Als u bent toegelaten ontvangt u in week 50 of 51 een uitnodiging voor de startbijeenkomst. 

Meer informatie en contact

Opleidingsbrochure gelezen en toch nog vragen? Voor meer informatie over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.
Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl