Opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs

Voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid

De opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs is voor docenten Nederlands als tweede taal met een onderwijsbevoegdheid maar zonder NT2-certificaat, die gecertificeerd en professioneel onderwijs willen geven. Deze opleiding start januari 2020 en eindigt januari 2021. De bijeenkomsten zijn op de VU in Amsterdam. Bij succesvolle afronding verwerft u het erkende Certificaat Docent NT2 waarmee u, in combinatie met uw onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, uitstekend bent toegerust om aan de slag te gaan als docent NT2.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: vakinhoudelijke scholing en begeleiding. Reflecteren op de eigen lespraktijk en uitvoeren van praktijkopdrachten is een vereiste en daarom is het noodzakelijk dat u gedurende de gehele looptijd lesgeeft aan volwassen anderstaligen (minimaal 260 uur). Het docententeam bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, docentopleiders, leermiddelenontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten. Zij zijn werkzaam bij VU-NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Brochure met opleidingsinformatie

Bekijk de brochure 2020 opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid.

Meer informatie en contact

Zie voor meer informatie de opleidingsbrochure.   
Voor vragen of meer informatie over de cursusinhoud kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.

Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl

Aanmelden en inschrijven

Inschrijven voor de opleiding is mogelijk vanaf 1 oktober 2019. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. U dient in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid.