Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Voor docenten NT2 is het mogelijk om het certificaat ‘Competent docent NT2’ te verkrijgen door middel van een EVC-procedure. De BVNT2, beroepsvereniging van docenten Nederlands alsMasterclassesafbeelding tweede taal, heeft hiervoor een competentieprofiel opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze competent NT2-docent zijn. Dit wordt beoordeeld in een assessmenttraject door gecertificeerde VU-NT2 assessoren. 
VU-NT2 is door BVNT2 aangewezen als een van de assessment-instellingen. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat ‘Competent docent NT2’.

Inmiddels zijn er ruim 500 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde docenten. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit.

Welke stappen doorloopt u naar certificering?

1. U stelt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, het Bekwaamheidsportfolio, de Handleiding Bekwaamheidsportfolio en de bijlagen daarbij. Zie hiervoor de BVNT2-website
Voor docenten met een post-hbo-opleiding tot docent NT2, heeft de BVNT2 een aangepaste procedure opgesteld. Komt u hiervoor in aanmerking, vermeld dit dan onder ’opmerkingen’ in het inschrijfformulier. U kunt individueel een portfolio opstellen of het proces samen met collega’s doorlopen. De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten. U krijgt uitleg over het bekwaamheidsportfolio en u kunt hier vervolgens samen met collega’s aan werken, onder begeleiding van een gecertificeerd docent. Wij raden u aan zo’n traject te volgen. Voor leden van de BVNT2 is dit gratis.
2. Als uw portfolio klaar is meldt u zich aan via het inschrijfformulier. Vervolgens stuurt u uw portfolio in tweevoud naar VU-NT2, of u brengt deze langs. Wij accepteren geen digitale portfolio’s. Met deze checklist kunt u controleren of uw portfolio voldoet aan de BVNT2 eisen.
3. U ontvangt een bevestiging en een assessor controleert of uw portfolio volledig is. Dit is nog geen inhoudelijke beoordeling.
4. Nadat uw portfolio in orde is bevonden, neemt VU-NT2 contact met u op over een assessmentdatum. Assessmentgesprekken vinden plaats op dinsdag- en donderdagmiddagen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
5. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw assessmentdatum en een factuur. Hierna kunt u het assessmentgesprek niet meer kosteloos annuleren.
6. Op de dag van uw assessmentgesprek neemt u een exemplaar van uw portfolio mee en een bewijs van betaling. In dit gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veldassessor wordt uw portfolio besproken en uw competenties worden beoordeeld.
7. De officiële uitslag ontvangt u circa twee weken later per e-mail met een rapportage van de assessoren. Bij een positieve beoordeling ontvangt u daarna per post het certificaat ‘Competent docent NT2’.
8. Uw gegevens komen in het register en uw naam en mailadres komen op de BVNT2 website te staan, tenzij u daartegen bezwaar maakt. Meld dit dan aan uw hoofdassessor.
9. Het achtergebleven exemplaar van uw portfolio wordt één jaar door VU-NT2 bewaard. U kunt deze  - nadat u de rapportage hebt ontvangen – ook komen ophalen. Neem daarvoor contact op met uw hoofdassessor.

Kosten

De kosten voor de EVC-procedure zijn door de BVNT2 bepaald op € 850,00. Na bevestiging van uw assessmentdatum ontvangt u een factuur voor het gehele bedrag. U dient de factuur binnen twee weken te voldoen en het geld dient in elk geval vóór uw assessmentgesprek bij VU-NT2 op de rekening staan. Voor meer informatie over annuleringskosten zie de algemene voorwaarden. 

De BVNT2 vergoedt € 350,00 voor docenten die dit geheel of grotendeels zelf moeten betalen.

Inschrijven

• Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier Assessment Competent docent NT2 in te vullen.

U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een oproep om uw portfolio bij VU-NT2 in te leveren. Uw portfolio brengt u langs of stuurt u per post op naar onderstaand adres:   
Vrije Universiteit Amsterdam
VU-NT2
T.a.v. Nikki Dekker
De Boelelaan 1105
Kamer 12A-64
1081 HV Amsterdam

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden met betrekking tot het assessment Competent Docent NT2.

Meer weten?

Kijkt u voor algemene informatie over de EVC-procedure op de website van de BVNT2.
Hebt u specifieke vragen over de assessmentprocedure bij VU-NT2? Neem dan contact op met Nikki Dekker (organisatie) of Chrissy Hosea (inhoudelijk).