Webinar Uitspraak 3: De betekenis van intonatie

Waarom deze webinar?

Ritme, zinsaccenten en zinsmelodie: er zijn weinig aspecten van de taal die we zo onbewust en gevoelsmatig toepassen. Een afwijkende intonatie kan voor de luisteraar zeer storend zijn en kan tot misverstanden leiden. Wat kunnen wij in het Nederlands allemaal aangeven met intonatie? En hoe kunnen we cursisten hiervan bewust maken om het vervolgens te kunnen imiteren? We bekijken verschillende werkvormen om te oefenen met intonatie tijdens en buiten de les.

Reactie Mirjam van Beijsterveldt, NT2-docent, webinar Uitspraak 1:
''In deze inspirerende webinar wijst Chrissy Hosea in begrijpelijke taal op het belang van het werken aan uitspraak en verstaanbaarheid in de NT2-les. Met behulp van enkele leuke video’s en veel voorbeelden weet ze je ertoe aan te zetten om weer eens kritisch naar je eigen aanpak te kijken. In de webinar krijg je informatie over een aantal ‘basisbeginselen’ wat betreft de uitspraak en ook komen verschillende praktische tips voorbij, bruikbaar voor zowel beginnende als meer ervaren NT2-docenten. Bovendien is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Ik kan deze webinar zeker aanraden!’’

Reactie Inez - docent-NT2 webinar Uitspraak 3:
''Precies de goede combinatie van theorie (informatie over de nieuwste inzichten, literatuur en openheid over eigen opvattingen hierover) en praktijk (leuke, bruikbare oefeningen voor in de les!).''

NT2-docenten die meer willen weten over de rol van intonatiepatronen en zinsaccenten bij verstaanbaarheid van cursisten en hoe zij hiermee aan de slag kunnen in de les.
Webinar van een uur met zowel achtergrondinformatie als praktische handreikingen voor NT2-docenten. Docenten krijgen inzicht in de betekenisaspecten van intonatiepatronen en het effect dat een afwijkende intonatie kan hebben op de verstaanbaarheid van NT2-cursisten. In het tweede deel zullen we ingaan op manieren om deze met cursisten te oefenen, zodat de docent na de webinar direct praktisch aan de slag kan in de les.
Een webinar is een ‘live uitzending’ van een uur die je kunt volgen via internet. Je hebt geen speciale software nodig. Als je je hebt ingeschreven, krijg je van tevoren via de mail een link toegestuurd. Wanneer je hierop klikt start de webinar vanzelf. Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelt de trainer van VU-NT2 over het betreffende onderwerp. De webinar is interactief: je kunt tijdens de uitzending op een aantal momenten vragen stellen via een chat en meedoen aan een poll.
Chrissy Hosea studeerde Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal en heeft onderzoek gedaan naar luister- en verstavaardigheid bij NT2-cursisten. Zij doceerde Nederlands aan Cornell University en Yale University in de Verenigde Staten en Jawaharlal Nehru University in India. Bij VU-NT2 is zij NT2-docent, coördinator van de EVC-procedure, assessor, leermiddelenontwikkelaar en geeft zij docenttrainingen over uitspraak, luistervaardigheid en grammatica.
Datum
donderdag 19 november 2020 van 19.30 - 20.30 uur
Link
Wordt uiterlijk 2 dagen van tevoren per mail toegestuurd
Prijs
€25,- (betalen via iDEAL)
Inschrijven
Inschrijfformulier
Informatie
Neem contact met Adviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.  empty