Webinar voor NT2-docenten: interculturele competenties

NT2-cursisten brengen hun eigen culturele achtergrond en communicatiestijl mee naar de les. Zij gaan bijvoorbeeld anders om met emoties, of geven een andere betekenis aan woorden en gebaren dan wij gewend zijn. Dat vraagt vaak om aanpassing van uw communicatiestijl, of een andere vorm van feedback. Wilt u uw verbale en non-verbale interculturele competenties versterken? In deze webinar krijgt u inzicht in een aantal culturele verschillen en de manier om daar effectief en respectvol mee om te gaan. Door opdrachten te doen reflecteert u op uw eigen aanpak. In een uur tijd wordt u bijgepraat en u krijgt tips aangereikt voor uw lespraktijk. En dat gewoon thuis achter een pc, laptop of tablet!

Hoe werkt het?

Een webinar is een ‘live uitzending’ die u kunt volgen via internet. De trainer vertelt over het onderwerp aan de hand van een PowerPointpresentatie. De webinar is interactief: u kunt ook chatten, vragen stellen en meedoen aan een poll.
Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u van tevoren een link via de mail toegestuurd. Door op deze link te klikken start de webinar vanzelf. U heeft geen speciale software nodig, alleen een computer met geluid en een stabiele internetverbinding.

Webinar Interculturele competenties – verbale en non-verbale communicatie

Datum
Donderdag 23 mei 2019, 19.30 - 20.30 uur
Link
Wordt uiterlijk 2 dagen van te voren per mail toegestuurd
Prijs
€25,-
Inschrijven
Aanmelden
Algemene voorwaarden  
Bekijk hier de algemene voorwaarden

De webinar is bedoeld voor NT2–docenten die op zoek zijn naar meer informatie over de verschillen in de wijze van communiceren binnen verschillende culturen. U reflecteert daarbij ook op uw eigen aanpak.
Door inzichten op te doen en opdrachten uit te voeren op het gebied interculturele communicatie wordt u zich meer bewust van uw eigen voorkeur van communiceren, de culturele verschillen en de invloed daarvan op uw NT2-lespraktijk. U hebt daarmee een stap vooruit gezet in de competentie B1 (Pedagogische competentie).
U krijgt antwoord op de volgende vragen:
•    Hoe communiceren mensen en wat betekenen woorden, gebaren en andere vormen van expressie?
•    Hoe gaan mensen uit verschillende culturen om met emoties en wat betekenen deze?
•    Hoe kunt u uw communicatiestijl aanpassen, waardoor u intercultureel effectiever wordt?
•    Hoe kunt u feedback geven waarbij u rekening houdt met verschillende culturele achtergronden?

Rachel Zuilhof heeft antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen gestudeerd en diverse cursussen rondom Culturele diversiteit en Communicatie gevolgd. Ze is ervaringsdeskundige doordat ze zelf in Marokko en Kameroen heeft gewoond, daar in het onderwijs werkte en onderzoek heeft gedaan. Rachel heeft de docentenopleiding NT2 bij de VU afgerond en werkt sinds 2008 als docent NT2 en combineert dit met het geven van trainingen over Interculturele competenties en Activerende didactiek in het NT2-onderwijs. Zij is tevens assessor NT2.

Rachel Zuilhof: “Door je als NT2-docent bewust te zijn van de invloed van jouw eigen cultuur en die van de cursisten, kun je misverstanden voorkomen of verklaren en een krachtige, veilige leeromgeving creëren.”
Organisatie:
Jori Snels
E vu-nt2@vu.nl
T 020 5988005

Inhoud:
Rachel Zuilhof
E r.m.zuilhof@vu.nl
T 020 59 82765