Basistraining Uitspraakonderwijs

Uitspraak

Tijdens de training leren beginnende docenten meer over de (eigen)aardigheden van het Nederlandse klanksysteem en de problemen die cursisten daarmee kunnen hebben. Wat zijn de meest voorkomende uitspraakproblemen bij NT2-leerders? Hoe ga je om met slecht verstaanbare cursisten? Hoe kunnen we uitspraakfouten herkennen en beoordelen? Natuurlijk bekijken we ook verschillende werkvormen om de verschillende deelaspecten van de uitspraak (klanken, klemtoon, intonatie) te trainen en cursisten te helpen hun uitspraak te verbeteren.

NT2-docenten die al NT2-ervaring hebben, maar nog niet veel ervaring hebben met uitspraakonderwijs.
De docent krijgt inzicht in het Nederlandse klanksysteem en de deelaspecten die de verstaanbaarheid van cursisten kunnen beïnvloeden. Aan het eind van de bijeenkomst heeft de docent een idee hoe hij/zij het uitspraakonderwijs kan vormgeven en welke werkvormen hier het meest geschikt voor zijn. Docenten krijgen na afloop van de bijeenkomst een bewijs van deelname.

Chrissy Hosea studeerde Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam met een specialisatie Nederlands als Tweede Taal en heeft onderzoek gedaan naar luister- en verstavaardigheid bij NT2-cursisten. Zij doceerde Nederlands aan Cornell University en Yale University in de Verenigde Staten en Jawaharlal Nehru University in India. Bij VU-NT2 is zij NT2-docent, coördinator van de EVC-procedure, assessor, leermiddelenontwikkelaar en geeft zij docenttrainingen over uitspraak, luistervaardigheid en grammatica.
Tijdens de bijeenkomst komen docenten door praktische opdrachten meer te weten over het Nederlandse klanksysteem, zij krijgen inzicht in de verschillende deelaspecten die verstaanbaarheid kunnen beïnvloeden en bekijken en bespreken verschillende werkvormen.
Aantal en duur bijeenkomsten
1 bijeenkomst van 4 uur (13.00 - 17.00 uur)
Data bijeenkomsten
Houd deze website in de gaten voor nieuwe trainingsdata!
Studiebelasting
3 uur lestijd schrijven, geen voorbereidingstijd
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs
€125,-
Inschrijven
Zodra er nieuwe data bekend zijn, vindt u hier het inschrijfformulier.
ContactCoördinator Professional: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.
Gerelateerd aanbod
Webinar Uitspraak: klemtoon
Teamtraining, maatwerk en incompany
De training Uitspraak is ook beschikbaar als teamtraining voor docententeams. Ook als vervolgtraining of training over een deelonderwerp zoals klemtoon. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren docententrainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact met Ivet van der Eerden, manager VU-NT2, ivet.vander.eerden@vu.nl.