Lesgeven aan anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs

Deze nieuwe korte opleiding op maat leert docenten omgaan met leerlingen die naast een taalachterstand ook met regelmaat te kampen hebben met bijkomende problematiek op gedrags- of sociaal-emotioneel vlak. Veel scholen voor voortgezet onderwijs kennen een flinke instroom van nieuwkomers. Hoe bedien je hen in de reguliere klas en tijdens de les?

Ervaren de docenten binnen jouw VO-school of ISK ook een bepaalde handelingsverlegenheid bij leerlingen met een anderstalige achtergrond? In vijf bijeenkomsten krijg het docententeam handvatten aangereikt voor het lesgeven aan en begeleiden van anderstalige leerlingen in de reguliere les.

De korte opleiding voor docententeams richt zich op taal- en vakdocenten binnen het voortgezet onderwijs die anderstalige leerlingen in de klas hebben: nieuwkomers die nog geen of een beetje Nederlands kunnen spreken (tweedetaalleerders).

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor inbreng van de deelnemers, voor uitwisseling, feedback en beantwoording van inhoudelijke of didactische vragen.

De opleiding geeft je als docent handvatten voor het lesgeven aan en het begeleiden van anderstalige leerlingen in de reguliere les. Je breidt jouw kennis uit over de achtergrond van tweedetaalleerders en het daarbij passend pedagogisch-didactisch handelen. Samen met collega's kom je tot
gedeelde en gedragen basisprincipes voor het lesgeven aan anderstalige leerlingen.

De korte opleiding biedt daarnaast inzicht in de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen en geeft toepasbare methodieken voor het stimuleren en monitoren van die taalontwikkeling.

Na het afronden van de korte opleiding ontvangen cursisten een bewijs van deelname.

De korte opleiding wordt verzorgd door een opleider van VU-NT2 met kennis van het NT2-onderwijs en de ISK en een opleider van de VU Lerarenacademie met pedadogisch-didactische expertise.

Rachel Zuilhof is docent Nederlands als tweede taal, trainer Interculturele competenties, activerende didactiek en praktijkgericht leren en adviseur VU-NT2 op maat bij VU-NT2. Bekijk profiel.

Wilma Jongejan is pedagoog en opleider bij de VU Lerarenacademie. Zij richt zich onder meer op het verzorgen van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in de onderwijspraktijk. Het afstemmen van onderwijs op de behoeften van leerlingen staat hierbij centraal.
De opleiding bestaat standaard uit vijf bijeenkomsten van drie uur, maar kan op verzoek minder of meer bijeenkomsten bevatten. De opzet is interactief met veel ruimte voor de inbreng van eigen vragen, casuïstiek en ervaringen. Theorie wordt afgewisseld met (praktijk)opdrachten, zodat de geleerde kennis en vaardigheden direct geoefend kunnen worden. Er wordt hiermee zoveel mogelijk aangesloten op de eigen onderwijspraktijk, waardoor de leeropbrengst voor docenten versterkt wordt.

In de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met antwoorden op vragen als:
  • Wat is de achtergrond van de leerling en hoe speelt dit een rol in het schools functioneren?
  • Hoe achterhaal je de onderwijsbehoeften van de leerling?
  • Hoe geef je differentiatie vorm in de reguliere les?
  • Hoe wordt een tweede taal geleerd?
  • Hoe kun je - geïntegreerd in de reguliere les - de taalontwikkeling stimuleren? Hoe bied je taalsteun?
  • Hoe monitor en evalueer je de taalontwikkeling van de tweede taalleerder?
  • Waarom vertoont de tweede taalleerder bepaald gedrag in de klas en hoe ga je hiermee om?
  • Hoe activeer en motiveer je de tweede taalleerders in de les?
  • Hoe stem je de aanpak tussen docenten af?
Aantal bijeenkomsten5 bijeenkomsten van 3 uur (op verzoek meer of minder)
Studiebelasting 15 contacturen (afhankelijk van het gekozen aantal bijeenkomsten)
1,5 uur zelfstudie voor praktijkopdrachten en het doornemen van vakinhoudelijke artikelen (per bijeenkomst)
Locatie
Online / eigen locatie / Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs
op aanvraag
Aanvragen opleiding op maat 
Deze korte opleiding is uitsluitend beschikbaar voor (docenten)teams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met adviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.