korte opleiding Alfabetisering & Z-route

BannerAnalfabetisering

EEN EFFECTIEVE AANPAK VOOR ELKE ALFACURSIST

Geef je NT2-les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest? Dan heb je al gemerkt dat deze doelgroep anders leert dan je misschien gewend bent. Hoe sluit je daarbij aan? Hoe zorg je voor praktijkgericht, activerend spreek- en luisteronderwijs? Hoe ondersteun je het proces van leren lezen en schrijven optimaal? Hoe zorg je dat je aanpak past bij de uitgangspunten van de nieuwe Z-route? Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de praktische korte opleiding Alfabetisering & Z-route. Na elke bijeenkomst pas je je kennis meteen toe in je eigen lespraktijk. Zo heb je na afloop alles in huis om in de Z-route en daarbuiten verder te gaan als goed onderlegde docent Alfabetisering NT2.

Deze korte opleiding is geschikt voor NT2-docenten die al NT2-ervaring hebben en bij voorkeur ook al gecertificeerd zijn. De korte opleiding Alfabetisering & Z-route bouwt voort op deze basiskennis en ervaring. Het is daarnaast noodzakelijk dat deelnemers tijdens de opleiding minimaal een dagdeel in de week werkzaam zijn in het Alfa NT2-onderwijs. Het is niet nodig om alfalessen te geven die onder de Inburgering vallen.
Centraal staat een effectieve, gedifferentieerde aanpak voor alfacursisten. Deze aanpak past goed bij de globale uitgangspunten van de Z-route van de nieuwe wet inburgering, maar ook bij andere trajecten. Na afloop kun je je onderwijs zo vormgeven dat elke cursist het maximale uit zichzelf haalt. De opleiding levert leerlijnen, didactische handvatten en een lesaanpak die gebaseerd zijn op recente theorieën over alfabetisering en tweedetaalverwerving door volwassenen.
Aan bod komen onder andere:

•    Van Raamwerk naar lespraktijk
•    Praktijkgericht en buitenschools leren
•    Coaching in de les
•    Empowerment en zelfgestuurd leren
•    Technisch en functioneel lezen en schrijven
•    Mondelinge vaardigheden
•    Toetsing, evaluatie en doorstroom

Docenten die alle vijf bijeenkomsten hebben bijgewoond en alle praktijkopdrachten voldoende hebben gemaakt, krijgen een bewijs van deelname. De korte opleiding is tevens ondersteunend voor docenten die in hun portfolio aan willen tonen dat zij specialist Alfabetisering NT2 zijn.

Annemarie Nuwenhoud is docentopleider Alfabetisering NT2 bij VU-NT2. In haar ruim vijftien jaar leservaring met uiteenlopende groepen analfabete en laaggeletterde NT2-cursisten heeft zij de onderwijspraktijk goed leren kennen. Haar kennis over onderzoek en best pratices houdt zij op peil als redacteur van Tijdschrift Les en als lid van het internationale LESLLA-netwerk. Als docentopleider wil zij docenten ondersteunen om gefundeerde kennis over Alfabetisering NT2 te vertalen naar een concrete aanpak in de lespraktijk. Regelmatig werken we samen met andere alfa-experts uit het veld. Bij de lichting staat vermeld wie de docent is.

Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties afgewisseld met werkvormen voor samenwerkend leren, waarin de kennis wordt toegepast. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijg je een leesopdracht. Erna maak je steeds een praktijkopdracht met een studielast van ongeveer drie uur. In de volgende bijeenkomst wordt teruggekeken op de opbrengst van de vorige en op de praktijkopdrachten. De opleider bekijkt de gemaakte opdrachten en geeft er feedback op. Er kan maximaal één bijeenkomst worden gemist. In dat geval wordt er een vervangende opdracht gegeven.

Antoinette Roelofs uit Enschede is NT2-docent bij ROC van Twente en volgt samen met haar collega’s Alfabetisering en Z-route in het voorjaar van 2021. Zij is de 100ste deelnemer aan de korte opleiding! Wij vroegen Antoinette naar haar motivatie om deel te nemen.

Waarom neem je deel aan de ‘alfa-opleiding’?
“Ik ben altijd in taal geïnteresseerd geweest en een paar jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van het primair onderwijs naar het NT2-docentschap. Na mijn opleiding gaf ik eerst les aan hogeropgeleide anderstaligen. Het verschil is dat ik de alfacursisten de taal veel meer laat ervaren dan dat ik veel erover uitleg. Trouwens, je zou kunnen zeggen dat er wel enig overlap is met basisschoolleerlingen want beide groepen leren lezen, maar bij alfacursisten is het leerproces toch heel anders. De groep is zeer divers, alleen al de leeftijd varieert van 18 tot 65 jaar. Ontzettend leuk! Ik voel me als docent met de cursisten verbonden en als mensen heel gemotiveerd zijn om de taal te leren, geeft dat veel energie.”

Wat wil je met de opleiding bereiken?
“Nog bewuster omgaan met het alfabetiseringsproces. Wat ik al opgestoken heb is dat je met differentiëren het beste uit elke cursist kunt halen en ik bereid ook altijd veel voor, maar dat het nog beter is het om een plan per cursist te maken. Hopelijk geeft het ROC ons daar voldoende tijd voor. Als we daarmee eraan kunnen bijdragen dat er straks meer cursisten de B1-route kunnen gaan volgen, dan is het die tijd meer dan waard! Ik verwacht veel praktische handvatten te krijgen voor de lespraktijk.”

Bekijk hier het nieuwsbericht over de 100ste deelnemer Alfabetisering & Z-route

Aantal en duur bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur
Data bijeenkomsten start april 2021
het maximum aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk
Data bijeenkomsten start september 2021,
docent Annemarie Nuwenhoud
(max. 12 deelnemers online, max 18 live)
vrijdag 3 september 2021
vrijdag 24 september 2021
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 5 november 2021
vrijdag 3 december 2021
Tijd13.30 - 16.30 uur
Studiebelasting
Ongeveer dertig uur, inclusief de leesopdrachten en de praktijkopdrachten.
Locatie
April - juni: online
September - december: op de campus van VU Amsterdam of online 
Voorwaarden•    Je geeft les aan alfacursisten, zodat je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
•    Je hebt een abonnement op Tijdschrift Les, zodat je toegang hebt tot de artikelen van de leeslijst.
Prijs
€ 875,-
Inschrijven 
Inschrijfformulier
Contact
Voor deze opleiding (open inschrijving): Annemarie Nuwenhoud, a.nuwenhoud@vu.nl, 020 5984404
Voor maatwerk en incompany trainingen: Rachel Zuilhof (adviseur NT2 op maat), r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.
Deze opleiding is ook beschikbaar als training voor teams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Rachel Zuilhof, adviseur VU-NT2 op maat, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.