korte opleiding Alfabetisering & Z-route

BannerAnalfabetisering

EEN EFFECTIEVE AANPAK VOOR ELKE ALFACURSIST

Geef je NT2-les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest? Dan heb je al gemerkt dat deze doelgroep anders leert dan je misschien gewend bent. Hoe sluit je daarbij aan? Hoe zorg je voor praktijkgericht, activerend spreek- en luisteronderwijs? Hoe ondersteun je het proces van leren lezen en schrijven optimaal? Hoe zorg je dat je aanpak past bij de uitgangspunten van de nieuwe Z-route? Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de praktische korte opleiding Alfabetisering & Z-route. Na elke bijeenkomst pas je je kennis meteen toe in je eigen lespraktijk. Zo heb je na afloop alles in huis om in de Z-route en daarbuiten verder te gaan als goed onderlegde docent Alfabetisering NT2.

Deze korte opleiding is geschikt voor NT2-docenten die al NT2-ervaring hebben en bij voorkeur ook al gecertificeerd zijn. De korte opleiding Alfabetisering & Z-route bouwt voort op deze basiskennis en ervaring. Het is daarnaast noodzakelijk dat deelnemers tijdens de opleiding minimaal een dagdeel in de week werkzaam zijn in het Alfa NT2-onderwijs. Het is niet nodig om alfalessen te geven die onder de Inburgering vallen.
Centraal staat een effectieve, gedifferentieerde aanpak voor alfacursisten. Deze aanpak past goed bij de globale uitgangspunten van de Z-route van de nieuwe wet inburgering, maar ook bij andere trajecten. Na afloop kun je je onderwijs zo vormgeven dat elke cursist het maximale uit zichzelf haalt. De opleiding levert leerlijnen, didactische handvatten en een lesaanpak die gebaseerd zijn op recente theorieën over alfabetisering en tweedetaalverwerving door volwassenen.
Aan bod komen onder andere:

•    Van Raamwerk naar lespraktijk
•    Praktijkgericht en buitenschools leren
•    Coaching in de les
•    Empowerment en zelfgestuurd leren
•    Technisch en functioneel lezen en schrijven
•    Mondelinge vaardigheden
•    Toetsing, evaluatie en doorstroom

Docenten die alle vijf bijeenkomsten hebben bijgewoond en alle praktijkopdrachten voldoende hebben gemaakt, krijgen een bewijs van deelname. De korte opleiding is tevens ondersteunend voor docenten die in hun portfolio aan willen tonen dat zij specialist Alfabetisering NT2 zijn.

Annemarie Nuwenhoud is docentopleider Alfabetisering NT2 bij VU-NT2. In haar vijftien jaar leservaring met uiteenlopende groepen analfabete en laaggeletterde NT2-cursisten heeft zij de onderwijspraktijk goed leren kennen. Haar kennis over onderzoek en best pratices houdt zij op peil als redacteur van Tijdschrift Les en als lid van het internationale LESLLA-netwerk. Als docentopleider wil zij docenten ondersteunen om gefundeerde kennis over Alfabetisering NT2 te vertalen naar een concrete aanpak in de lespraktijk.
Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties afgewisseld met werkvormen voor samenwerkend leren, waarin de kennis wordt toegepast. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijg je een leesopdracht. Erna maak je steeds een praktijkopdracht met een studielast van ongeveer drie uur. In de volgende bijeenkomst wordt teruggekeken op de opbrengst van de vorige en op de praktijkopdrachten. De opleider bekijkt de gemaakte opdrachten en geeft er feedback op. Er kan maximaal één bijeenkomst worden gemist. In dat geval wordt er een vervangende opdracht gegeven.
Aantal en duur bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur
Data bijeenkomsten start oktober 2020
(VOL)

Vrijdag 16 oktober 2020
Vrijdag 13 november 2020
Vrijdag 4 december 2020 
Vrijdag 15 januari 2021
Vrijdag 5 februari 2021
Data bijeenkomsten start januari 2021

Vrijdag 8 januari 2021
Vrijdag 22 januari 2021
Vrijdag 12 februari 2021
Vrijdag 5 maart 2021
Vrijdag 26 maart 2021
Tijd13.30 - 16.30 uur
Studiebelasting
Ongeveer dertig uur, inclusief de leesopdrachten en de praktijkopdrachten.
Locatie
VU Amsterdam
Voorwaarden•    Je geeft les aan alfacursisten, zodat je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.
•    Je hebt een abonnement op Tijdschrift Les, zodat je toegang hebt tot de artikelen van de leeslijst.
Prijs
€750,-
Inschrijven 
Inschrijfformulier
Contact
Coördinator Professional: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.
Deze opleiding is ook beschikbaar als training voor teams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Rachel Zuilhof, coördinator van VU-NT2 Professional, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.