Korte opleiding Specialist Alfabetisering NT2

BannerAnalfabetisering

EEN EFFECTIEVE AANPAK VOOR ELKE ALFACURSIST

Geef je NT2-les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest? Dan heb je al gemerkt dat deze doelgroep anders leert dan je misschien gewend bent. Hoe sluit je daarbij aan? Hoe zorg je voor praktijkgericht, activerend spreek- en luisteronderwijs? Hoe ondersteun je het proces van leren lezen en schrijven optimaal? Op deze vragen en meer krijg je antwoord in de praktische korte opleiding Specialist Alfabetisering NT2. Na elke bijeenkomst pas je je kennis meteen toe in je eigen lespraktijk. Zo heb je na afloop alles in huis om je een specialist Alfabetisering NT2 te kunnen noemen.

Voor wie?

NT2-docenten die al NT2-ervaring hebben en bij voorkeur ook al gecertificeerd zijn. De specialisatie Alfabetisering bouwt verder op deze basiskennis en ervaring. Het is daarnaast noodzakelijk dat deelnemers tijdens de opleiding een dagdeel in de week werkzaam zijn in het Alfa NT2-onderwijs.

Doel en resultaat

Centraal staat een effectieve, gedifferentieerde aanpak voor alfacursisten. Na afloop kun je je onderwijs zo vormgeven dat elke cursist het maximale uit zichzelf haalt. De opleiding levert leerlijnen, didactische handvatten en een lesaanpak die gebaseerd zijn op recente theorieën over alfabetisering en tweedetaalverwerving door volwassenen.
Aan bod komen onder andere:

  • Van Raamwerk naar lespraktijk
  • Praktijkgericht en buitenschools leren
  • Coachingsvaardigheden
  • Empowerment en zelfgestuurd leren
  • Technisch en functioneel lezen/schrijven
  • Toetsing, evaluatie en doorstroom
  • Mondelinge vaardigheden
  • Alfadocenten als lerend team 


Docenten die alle vijf bijeenkomsten hebben bijgewoond en alle praktijkopdrachten voldoende hebben gemaakt, krijgen een certificaat. De korte opleiding is tevens ondersteunend voor docenten die in hun portfolio aan willen tonen dat zij specialist Alfabetisering NT2 zijn.

Docent

Annemarie Nuwenhoud is docentopleider Alfabetisering NT2 bij VU-NT2. In haar vijftien jaar leservaring met uiteenlopende groepen analfabete en laaggeletterde NT2-cursisten heeft zij de onderwijspraktijk goed leren kennen. Haar kennis over onderzoek en best pratices houdt zij op peil als redacteur van Tijdschrift Les en als lid van het internationale LESLLA-netwerk. Als docentopleider wil zij docenten ondersteunen om gefundeerde kennis over Alfabetisering NT2 te vertalen naar een concrete aanpak in de lespraktijk. 

Inhoud en werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties afgewisseld met werkvormen voor samenwerkend leren, waarin de kennis wordt toegepast. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijg je een leesopdracht. Erna maak je steeds een praktijkopdracht met een studielast van ongeveer drie uur. In de volgende bijeenkomst wordt teruggekeken op de opbrengst van de vorige en op de praktijkopdrachten. De opleider bekijkt de gemaakte opdrachten en geeft er feedback op.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten
Vijf bijeenkomsten van drie uur
Data bijeenkomsten
Donderdag 16 januari 2020
Donderdag 6 februari 2020
Donderdag 27 februari 2020
Donderdag 19 maart 2020
Donderdag 9 april 2020
Tijd13.30 - 16.30 uur
Studiebelasting
Ongeveer dertig uur, inclusief de leesopdrachten en de praktijkopdrachten.
Locatie
VU Amsterdam
Prijs
€750,-
Inschrijven (vanaf 15 juni 2019)
Online inschrijfformulier
Algemene voorwaarden
Bekijk hier de algemene voorwaarden
Contact
Annemarie Nuwenhoud, docententrainer VU-NT2
a.nuwenhoud@vu.nl
020 5984404


Teamtraining, maatwerk en incompany

De training Alfabetisering NT2 is ook beschikbaar als teamtraining voor docententeams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren docententrainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Ivet van der Eerden, manager van VU-NT2, ivet.vander.eerden@vu.nl.