Opleiding leren observeren

Observeren

De observant is een schone spiegel

Heb je het observeren van collega’s in je takenpakket, als docent of als coördinator? En wil je dat systematischer aanpakken en een verantwoorde methodiek hanteren? Dan is deze online-opleiding wat voor jou. We beginnen met het in kaart brengen van de competenties waarover je als observant moet beschikken (en al beschikt) en bouwen daarop voort. Je maakt kennis met het door VU-NT2 ontwikkelde  ‘Competentieprofiel observator’ en vergroot je vaardigheden als observator, met daarbij steeds de koppeling aan ‘Wat is goed NT2-onderwijs?’. 

Zo wordt observeren van lessen een krachtig instrument om het vakmanschap van de docent te versterken en de kwaliteit van de lessen te verbeteren. Het kan de basis zijn van intervisie en teamontwikkeling en kan leiden tot betere onderlinge afstemming.

Ervaren docenten en coördinatoren, met het observeren van collega’s in hun takenpakket. Voor docenten: de training sluit aan bij competentie B4 (competent in reflectie en ontwikkeling) of kan gelden als een specialisatie, een C-competentie. Voor coördinatoren: de training is zo opgezet dat eigen NT2-leservaring en diepgaande kennis van NT2-didactiek niet noodzakelijk is.

1 Je bent op de hoogte van de belangrijkste do’s en don’ts in het NT2-onderwijs en kan die herkennen in een les of lessenserie. Je weet welke extra aandachtspunten gelden bij een online les.
2 Je kan een les of lessenserie observeren (ook in een online-situatie) en daarbij een onderscheid maken tussen waarnemen en interpreteren. Je bent op de hoogte van de belangrijkste valkuilen daarbij. 
3 Je kent de belangrijkste gedragsregels tijdens een observatie.
4 Je kan een verantwoord observatieformulier kiezen of opstellen en dat hanteren als analysekader.
5 Je kan op basis van je bevindingen een rapportage schrijven waarin je de resultaten beschrijft, daarop reflecteert en een toelichting en tips formuleert (of laat formuleren door de geobserveerde).
6 Je kan een feedback-gesprek voeren met de geobserveerde docent. Je hanteert daarbij de belangrijkste regels voor een goed feedback gesprek en effectieve feedback .

Je ontvangt na de training een bewijs van deelname.

Carola van der Voort is senior trainer/adviseur met ruime praktijkervaring als NT2-docent, trainer en adviseur.
De opleiding is vooral gericht op het ontwikkelen van je vaardigheden. Dus je gaat veel doen. De trainer biedt de (theoretische) kaders en reikt mogelijk manieren van werken aan. Samen met de andere deelnemers oefen je met observatietechnieken en feedbacktechnieken. De trainer is daarbij de kritische meedenker en feedback-gever. Voor de eerste bijeenkomst vul je het ‘Competentieprofiel observator’ in, als nulmeting voor jezelf. Tussen de bijeenkomsten werk je wat uit, gericht op je eigen werksituatie.
Aantal en duur bijeenkomsten
Drie bijeenkomsten van drie uur.
Data bijeenkomsten
(Start november 2021)
Donderdag 4 november 2021, 13.30 - 16.30 uur
Donderdag 18 november 2021, 13.30 - 16.30 uur
Donderdag 25 november 2021, 13.30 - 16.30 uur
Studiebelasting
Ongeveer 20 uur, inclusief de leesopdrachten en de praktijkopdrachten 
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam 
Prijs
€375,-
Inschrijven
Inschrijfformulier
ContactAdviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765
Deze training is ook beschikbaar als teamtraining voor teams. Dit is maatwerk en op uw eigen locatie verzorgd door een ervaren trainer van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Adviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.