Training Interculturele competenties

Intercultureel

Versterk uw Interculturele competenties

Van NT2-docenten wordt verwacht dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken om goed te kunnen functioneren in een cultureel diverse omgeving. De training helpt docenten en hun cursisten interculturele competentie te ontwikkelen.

De training is bedoeld voor NT2-docenten, kwaliteitsmanagers, vrijwilligers en coördinatoren die op zoek zijn naar het uitwisselen van ervaringen over het omgaan met culturele misverstanden en hier handvatten voor willen krijgen. Je reflecteert daarbij ook op uw eigen aanpak.
Werkzaam in het NT2-onderwijs als nt2-docent, vrijwilliger, kwaliteitsmanager of coördinator.
De training heeft de volgende doelstelling: Door inzichten op te doen en opdrachten uit te voeren op het gebied van cultuur en interculturele communicatie wordt u zich meer bewust van de inhoud van het begrip cultuur, interculturele competenties, culturele verschillen en de invloed daarvan op uw lespraktijk. 

We zullen ingaan op:
•    Wat is cultuur?
•    Hoe signaleer je culturele verschillen en mogelijke misverstanden en hoe kun je hier mee omgaan?
•    Hoe wordt cultuur weerspiegeld in lesmateriaal?

De deelnemer krijgt meer inzicht krijgen in de rol die culturele waarden kunnen spelen in de NT2-praktijk; 
• De deelnemer wordt zich meer bewust van de eigen culturele programmering; 
• De deelnemer zet stappen in het ontwikkelen van een open houding.


- Interactief
- Mogelijkheid tot inbrengen van casussen
- Praktijkgericht
- Er wordt gewerkt met herkenbare casussen en reflectieopdrachten, zodat de praktijk van de docent ruime aandacht krijgt.


Aantal bijeenkomsten en duur
1 bijeenkomst van 13.00 tot 17.00 uur.
DatumWe verzorgen op korte termijn geen open inschrijving-traject maar we kunnen dit traject wel incompany verzorgen
Studiebelasting
4 uur (alleen tijdens de bijeenkomst)
Locatie
Online of op locatie
Prijs
€125,-
ContactAdviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.