Teamtraining voor ISK

ISk

Klassenmanagement en differentiatie

Hoe zorg je in een ISK-klas voor een goede sfeer, duidelijkheid en regelmaat? De klassendynamiek is vaak onstuimig en dat stelt flinke eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van de docent. Speciaal voor ISK-docenten biedt de Vrije Universiteit Amsterdam een teamtraining aan over de kernaspecten van klassenmanagement, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De trainers combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vijf interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct is toe te passen in de groep.

Interesse?

De teamtraining is maatwerk en wordt naar keuze op school of op de VU verzorgd door docententrainers van VU-NT2 en de VU Lerarenacademie. 

Heeft u interesse, wilt u vrijblijvend een afspraak maken of een offerte ontvangen? Neem dan contact op met Ivet van der Eerden, manager VU-NT2 via ivet.vander.eerden@vu.nl.