Korte opleiding voor ISK

ISk

Klassenmanagement en differentiatie

Hoe zorg je in een ISK-klas voor een positieve sfeer en goed leerklimaat? De klassendynamiek is vaak onstuimig en dat stelt flinke eisen aan het pedagogisch-didactisch handelen van de docent. Speciaal voor ISK-docenten biedt de Vrije Universiteit Amsterdam een korte opleiding aan over de kernaspecten van klassenmanagement en differentiatie, verrijkt met inzichten uit het NT2-onderwijs. De opleiders combineren wetenschappelijke inzichten met praktijkervaringen. Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten brengen deelnemers zelf casussen in, waardoor de opgedane kennis direct is toe te passen in de groep.

Reacties van deelnemers:
“Prettige sfeer met inspraak van cursisten, de tijd vloog voorbij.”
“Tijdens de cursus werd er veel gekeken naar de praktijk. Er werden voorbeelden naar voren gehaald die voor mij herkenbaar waren.”
“Fijne cursus, heb er het een en ander van opgestoken. Nieuwe informatie gekregen, andere informatie opgefrist en een aantal werkvormen kan ik direct toepassen”


De korte opleiding richt zich op ISK-docenten. Naast ISK-docenten kunnen (o.a.) afdelingsleiders en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in de ISK ook deelnemen aan de korte opleiding.
Werkzaam binnen ISK.
De korte opleiding stelt ISK-docenten in staat een effectiever klassenmanagement te voeren en hun onderwijs effectiever te organiseren door middel van passende differentiatie. Deelnemende docenten maken kennis met diverse klassenmanagementtechnieken en differentiatievormen en experimenteren met enkelen hiervan in de eigen onderwijspraktijk. Zij krijgen zicht op hun eigen krachten en valkuilen en leren hun aanpak af te stemmen op de specifieke kenmerken van de klas.

De korte opleiding wordt verzorgd door twee opleiders; een opleider van VU-NT2 met kennis van het NT2-onderwijs en de ISK en een opleider van de VU-Lerarenacademie, met pedadogisch-didactische expertise op het vlak van klassenmanagement en differentiatie.

Rachel Zuilhof is docent, trainer en adviseur VU-NT2 op maat bij VU-NT2. Bekijk haar profiel.

Wilma Jongejan is pedagoog en opleider bij de VU-Lerarenacademie. Zij richt zich met name op het verzorgen van professionaliseringsactiviteiten voor docenten in de onderwijspraktijk. Het afstemmen van onderwijs op de behoeften van leerlingen staat hierbij centraal.

•    Bijeenkomst 1: relatie en communicatie
In de eerste bijeenkomst staat de relatie tussen docent en leerling centraal, het fundament van effectief klassenmanagement. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij de beginsituatie van leerlingen, culturele verschillen in de communicatie en de rol van taalbeheersing.

•    Bijeenkomst 2: regels, routines en orde
De tweede bijeenkomst staat in het teken van het opstellen en naleven van afspraken, regels en routines in de klas die het leerproces ondersteunen. Hoe ga je hiermee om in een klas die door continue instroom van leerlingen steeds van samenstelling verandert? Ook is er aandacht voor het stoppen van ongewenst gedrag en het handelen bij escalerend gedrag, mede vanuit intercultureel perspectief.

•    Bijeenkomst 3: afstemmen op onderwijsbehoeften
In de derde bijeenkomst staat de leerling centraal. Wat heeft hij of zij nodig om tot leren te komen en hoe stem je hier als docent op af? De complexiteit van het bedienen van verschillende leer- en taalbeheersingsniveaus in een klas wordt verkend en teruggebracht tot een beheersbare aanpak. Differentiëren wordt hierbij vanuit didactisch en inhoudelijk perspectief belicht.

•    Bijeenkomst 4: organiseren van differentiatie
De laatste bijeenkomst staat in het teken van het vormgeven van differentiatie en het klassenmanagement dat hierbij komt kijken. Verschillende activerende werkvormen en vormen van samenwerkend leren worden belicht. Ook de implementatie van de inzichten en vaardigheden uit de training worden verkend, op individueel niveau en op teamniveau.

De bijeenkomsten zijn interactief opgezet. Theorie over effectieve aanpakken voor klassenmanagement worden direct ingeoefend. Deelnemers leveren een actieve bijdragen aan de korte opleiding. Zij wisselen ervaringen met elkaar uit en brengen casussen en/of videofragmenten van lessituaties in, die op constructieve wijze van feedback worden voorzien.


Aantal bijeenkomsten en duur incompanytraject
4 bijeenkomsten van 4 uur 
Studiebelasting
16 contacturen
6 tot 8 uur zelfstudie en praktijkopdrachten
Locatie
Vrije Universiteit Amsterdam
Prijs
€750,-
Inschrijven incompanytraject
Deze korte opleiding is beschikbaar als teamtraining voor teams. Dit is maatwerk en wordt naar keuze op de VU of op locatie verzorgd door ervaren trainers van VU-NT2. Heb je interesse? We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem contact op met Adviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020-5982765.