Thuis! Sociale zelfredzaamheid voor anderstalige senioren

Auteurs: Vera de Bot en Gerrie Gastelaars
Projectleiders: Marijke Huizinga en Hinke van Kampen
Materiaal: Tekstboek met audio cd’s
Uitgever: Coutinho

Sommige anderstalige senioren spreken en verstaan wel een beetje Nederlands, maar zijn niet voldoende taalvaardig om zich zelfstandig te redden in het Nederlands. Voor deze groep anderstalige senioren is de lesmethode Thuis! ontwikkeld. De methode verbindt de ontwikkeling van sociale zelfredzaamheid met het leren van Nederlands. Veel aandacht is er voor informatie over Nederland en het uitwisselen van ervaringen met het ouder worden in Nederland. Thuis! is ontwikkeld in samenwerking met FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Meer informatie over Thuis! vind je op de website van Coutinho.