DISK

DISK is een nieuwe communicatieve, taakgerichte methode Nederlands voor anderstalige leerlingen in de internationale schakelklassen (ISK). VU-NT2 is auteur van deze methode.


Thematische en flexibele methode
 
DISKDe volledig digitale methode werkt door de thematisch cursorische aanpak resultaatgericht door naar de uitstroomdoelen (A2/1F en B1/2F). Daarnaast is DISK een platform waarbinnen docenten DISK-materiaal en eigen materiaal kunnen arrangeren. Voor de klas, groep of individuele leerling, in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. De methode bevat twintig aansprekende thema’s die op drie niveaus worden aangeboden: beginner, halfgevorderde en gevorderde.

Al het materiaal in DISK en al het materiaal dat de docent er zelf aan toevoegt is herleidbaar tot niveau, uitstroomdoel, thema en leerlijn (schrijven, lezen, luisteren, spreken). Daardoor kan iedere leerkracht het materiaal inzetten zoals hij zelf wil: top down of bottom up, systematisch of flexibel, met een door hemzelf bepaalde mate van sturing. Met DISK kan de leerkracht naar hartenlust differentiëren naar tempo en niveau.

DISKOntwikkeling
DISK is ontwikkeld in opdracht van SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Uitgeverij Boom heeft als opdrachtnemer samengewerkt met VU-NT2 als auteur en met Edia Educatie Technologie voor de technische vormgeving. Een ervaren team ontwikkelaars van VU-NT2 heeft met veel enthousiasme het didactisch concept en de lesstof voor DISK geschreven. 

Meer informatie
Meer informatie over DISK