De Deur Uit: materiaal voor participatie van migranten

In 2008 ontwikkelde VU-NT2 De Deur Uit, in samenwerking met het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) en met subsidie van het Oranje Fonds. De Deur Uit is een assessment voor vrouwen met een migratieachtergrond die nog weinig Nederlands spreken en die in meer of mindere mate geïsoleerd zijn. Het doel van De Deur Uit is dat de deelnemer in kaart brengt welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om maatschappelijk actiever te worden. Het uiteindelijke doel is de stap zetten naar maatschappelijke participatie. Hoewel delen van het materiaal niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, kan het assessment met enige aanpassingen nog steeds goed gebruikt worden, zeker in kleine groepen en een-op-eensituaties met een taalvrijwilliger.

Het materiaal voor de deelnemer en de begeleider kunt u aanvragen door een mail te sturen naar de co├Ârdinator van Expert, Annemarie Nuwenhoud: a.nuwenhoud@vu.nl. Binnenkort kunt u het ook downloaden vanaf onze site.