SpreekTaal 1 en 2

Wekelijks geven duizenden vrijwilligers taalondersteuning aan anderstaligen die hun Nederlands willen verbeteren. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes. Onderzoek van het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties (LNT) liet zien dat er behoefte is aan geschikt materiaal voor vrijwillige taalondersteuning. VU-NT2 heeft in opdracht van het LNT hiervoor SpreekTaal 1 en 2 ontwikkeld.

Laagdrempelige methode voor taalcoaches
SpreekTaal is een methode voor vrijwilligers die anderstaligen ondersteunen bij het beter Nederlands leren spreken. Dit materiaal is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken door vrijwilligers en uitgebreid getest in de praktijk. Het is geschikt voor alle beginnende sprekers van het Nederlands: van laag- tot hoogopgeleid, voor geletterd, laaggeletterde en analfabete leerders, voor mannen en vrouwen.

Twee taalniveaus 
SpreekTaal 1 is gericht op anderstaligen met niveau A0 en werkt toe naar niveau A1/A1+. SpreekTaal 2 is bedoeld voor anderstaligen met niveau A1/A1+ en werkt toe naar niveau A2. De werkwijze van SpreekTaal 2 is hetzelfde als SpreekTaal 1. Ook SpreekTaal 2 is uitvoerig getest door taalcoaches en anderstaligen. Beide series bestaan uit 15 modules (thema’s) met elk 4 hoofdstukken. Taal wordt aangeboden via luisteren (en soms lezen) waarna wordt toegewerkt naar vrije productie (vrij spreken). Al het materiaal is gratis te downloaden op Het Begint met Taal. SpreekTaal 1 en 2 zijn ook in een gedrukte uitgave  te bestellen. 

Het Begint met Taal
Het Begint met Taal is de koepel voor vrijwillige taalcoaching aan anderstaligen. SpreekTaal 1 en 2 zijn ontwikkeld door Het Begint met Taal en VU-NT2. SpreekTaal 1 is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. SpreekTaal 2 is ontwikkeld dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, het Ministerie van Sociale Zaken en Stichting Lezen & Schrijven.

  

Spreektaal