Advies

Je kunt bij VU-NT2 terecht met vraagstukken op het gebied van taalontwikkeling en -didactiek, ontwikkeling van methodieken en praktijkonderzoek. Hoe creëer je bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbeter je alledaagse taalvaardigheden? Hoe kies je de juiste methodiek voor een BBL-traject? Voor elk vraagstuk creëren wij een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en meedenken/adviseren over een aanpak van speciale doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars. 

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Onderzoek naar de kwaliteit van het taal- en inburgeringsonderwijs, in opdracht van een aantal gemeenten en taalaanbieders (met de Kwaliteitsgroep Educatie Taal). 
  • Advies voor begrijpelijk  taalgebruik in een rekenmethode laaggeletterden, on opdracht van het Freudenthal instituut (UU).
  • Beoordeling adviezen  voor aanpak van online taalcoaching (video’s), in opdracht van Het begint met taal.

Informatie


Contactpersoon NT2 Expert: Annemarie Nuwenhoud
E         a.nuwenhoud@vu.nl
T         +31 20 59 84404