Advies

U kunt bij VU-NT2 terecht met vraagstukken op het gebied van taalontwikkeling en -didactiek, ontwikkeling van methodieken en praktijkonderzoek. Hoe creëert u bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbetert u alledaagse taalvaardigheden? Hoe kiest u de juiste methodiek voor een BBL-traject? Voor elk vraagstuk creëren wij een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en meedenken/adviseren over een aanpak van speciale doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars. 

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Onderzoek naar de kwaliteit van het taal- en inburgeringsonderwijs, in opdracht van een aantal gemeenten en taalaanbieders (met de Kwaliteitsgroep Educatie Taal). 
  • Advies voor begrijpelijk  taalgebruik in een rekenmethode laaggeletterden, on opdracht van het Freudenthal instituut (UU).
  • Beoordeling adviezen  voor aanpak van online taalcoaching (video’s), in opdracht van  Het begint met taal. 

Informatie


Contactpersoon NT2 Expert: Carola van der Voort
E          c.w.h.vander.voort@vu.nl
T          (020) 598 65 75
M          06 10 81 75 48