Cursisten over VU-NT2


Bij VU-NT2 ben je van harte welkom om overdag of 's avonds de Nederlandse taal te leren, in een cursus die past bij je ambitie en taalniveau. Samen met een groep cursisten van je eigen niveau werk je aan je lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid, aan woordenschat en grammatica.

Je leert de taal die je nodig hebt om hier prettig te wonen en succesvol te zijn in studie of werk. Op deze pagina vind je het complete aanbod taalcursussen voor studenten, expats en andere hoogopgeleiden (HAVO-niveau of hoger) die Nederlands als tweede taal willen leren.  

Cursisten vertellen over hun taalcursus bij VU-NT2


Een liedje om te leren hoe je elkaar groet in het Nederlands