Nederlands voor NT2 Staatsexamen I (extensief)

B1

Dagcursus Nederlands naar B1, extensief

De lessen van VU-NT2 zijn vanaf 16 december 2020 weer geheel online, via Zoom for Education. Dit is het gevolg van de coronamaatregelen (lockdown) van de overheid.


Deze cursus wordt niet aangeboden in periode 3 (16 februari - 15 april 2021). 


Ben je hoogopgeleid* en wil je naast je baan, stage of vrijwilligerswerk overdag de Nederlandse taal leren? Met onze extensieve dagcursus kun je dat goed combineren. Je gaat de taal al snel in de praktijk gebruiken. In 4 modules van 9 weken, met 2 keer groepsles per week, leer je in 1 jaar tijd spreken, schrijven, lezen en luisteren tot ERK-niveau B1. Je kunt instappen op niveau A0 of A1. Na een individuele intaketoets wordt bepaald in welke modules je kunt starten: A0, A1, A2, op weg naar B1.

Nederlands naar B1 voor werkenden
De extensieve dagcursus is heel geschikt voor jou als je overdag werkt in een Nederlandstalige omgeving, en daarnaast een cursus Nederlands wilt volgen. Het geleerde kun je dan in je werk meteen in de praktijk brengen. 

Nederlands naar B1 voor inburgeraars
De extensieve dagcursus is ook geschikt als je Nederlands wilt leren omdat je inburgeringsplichtig bent en NT2 Staatsexamen I wilt doen met een DUO-lening. De praktijkopdrachten die je krijgt van je docent helpen je vertrouwd te raken met de Nederlandse arbeidsmarkt of stageplek.

* afgeronde middelbare schoolopleiding, vergelijkbaar met het Nederlandse havo/vwo

Andere groepscursussen Nederlands van VU-NT2
Liever een intensieve dagcursus (tot B2), een cursus op zaterdag (tot A2) of een avondcursus (tot B2)? Kijk bij dagcursus Nederlands voor NT2 Staatsexamen II, Nederlands voor werk en studie of Alledaags Nederlands.  

Cursusmodules
(taalniveaus ERK)
Niveau 1.1: Beginner (0 -> A1)
Niveau 1.2: Beginner (A1 -> A2)
Niveau 2.1: Halfgevorderd (A2 -> A2+)
Niveau 2.2. Halfgevorderd (A2+ -> B1)
Cursusdata
Periode 1 (niveau 1.1 en 1.2):            1 september-29 oktober 2020
Periode 2 (niveau 1.1, 1.2 en 2.1):    17 november 2020 -28 januari 2021
Periode 3 (alle niveaus):                  16 februari - 15 april 2021
Periode 4 (alle niveaus):                  11 mei - 13 juli 2021
Cursusduur
9 weken per module
Staatsexamentraining
Aan het eind van niveau 2.2 is er een Staatsexamenstraining NT2 I  (1 week) . Deelname aan de training is niet mogelijk als je geen cursus bij VU-NT2 volgt.
Lesdagen
Dinsdag en donderdag
Tijdstip
14.00 tot 17.00 uur
Zelfstudie
7 – 10 uur per week
Prijs per niveau
incl. cursusmateriaal
excl.  SE training
Standaard €1.185,- 
VU medewerkers €860,-
(VU) studenten €535,-
Studenten van andere Nederlandse universiteiten € 860,-
ECTS punten
(alleen voor studenten)
4,5 per niveau
Voor toekenning van ECTS punten is vooraf goedkeuring van de examencommissie van de betreffende opleiding vereist.
Inschrijven
Inschrijfformulier
Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus of tot de cursus vol is.

De cursus brengt je in vier modules naar niveau B1 en is zowel gericht op inburgering als op werksituaties en stages. Met slechts twee dagdelen les per week is de cursus zeer geschikt om naast werk, opleiding of stage te volgen.

Tijdens de cursus werk je aan een portfolio en aan het eind maak je een eindtoets. Als je allebei goed hebt afgerond, dan kun je verder met het volgende niveau. Je bepaalt dus zelf hoeveel cursusperiodes je volgt en op welk taalniveau je wilt eindigen.

Na de module niveau 2.2 ben je klaar voor het Staatsexamen NT2 programma I. Je kunt je goed redden in gesprekken met Nederlanders, je kunt redelijk goed teksten begrijpen en ook zelf schrijven.

Met een diploma NT2 Staatsexamen I kun je aan je inburgeringsverplichtingen voldoen. Als je de eindtoetsen van VU-NT2 op niveau B1 gehaald hebt, kun je met behoud van je DUO-lening verder gaan in de avondcursussen en je voorbereiden op NT2 Staatsexamen II. Het is wel belangrijk om te weten dat je lening stopt op als je Staatsexamen I hebt gehaald.

Samen met een groep cursisten van je eigen niveau werk je aan lees-, luister- spreek- en schrijfvaardigheid, aan woordenschat en grammatica. Je doet praktijkopdrachten en leert over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt.

Als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid worden alle cursussen in periode 1 (1 september - 29 oktober 2020) online gegeven via ZOOM for EDUCATION. ‘Live’ op vaste tijden, met je eigen docenten en klasgenoten. In de lessen doe je veel praktische oefeningen met je medecursisten Daarnaast zul je 7 tot 10 uur per week besteden aan zelfstudie. De docent biedt je tijdens de cursus ook persoonlijke begeleiding.

Zodra het weer mogelijk is, vinden de lessen weer plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nederlands naar B1 voor werkenden
Met de extensieve cursus verhoog je het niveau van je Nederlands ook buiten de lessen en maak je ‘on the job’ je huiswerk. Door de praktijkopdrachten die je krijgt van je docent, kun je op je eigen niveau het lezen, verstaan, spreken en schrijven meteen toepassen in reële taalgebruikssituaties.

Nederlands naar B1 voor inburgeraars
Je kunt op het niveau van je cursus praktijkopdrachten doen in lezen, verstaan, spreken en schrijven. Je maakt daardoor gemakkelijker contact met je collega’s, buren, andere vrijwilligers. Met die extra oefening buiten de les zul je goed voorbereid zijn op Staatsexamen NT2 programma I.

Iedereen die een middelbare schoolopleiding (vergelijkbaar met het Nederlandse havo/vwo) heeft afgerond, is welkom. Als je nog geen Nederlands spreekt, is kennis van de Engelse taal op A2-niveau noodzakelijk. Een intake (mondeling en/of schriftelijk) is onderdeel van de toelatingsprocedure.

Deze cursus is gericht op deelnemers die Nederlands leren naast het (vrijwilligers)werk of de stage of die daar zeer actief naar zoeken. 

Als je nog vragen hebt, kun je ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 13.00 en 17.00 uur: 020-5986398. Je kunt je ook direct aanmelden via Inschrijven en ons daarna bellen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.