Professioneel Nederlands

De lessen van VU-NT2 zijn vanaf 16 december 2020 weer geheel online, via Zoom for Education. Dit is het gevolg van de coronamaatregelen (lockdown) van de overheid.

Als je in Nederland woont en werkt is kennis van de Nederlandse taal onmisbaar in je werk, studie en/of privéleven. Een goede taalbeheersing geeft zelfvertrouwen, draagt bij aan een soepele samenwerking en maakt dat je je zorgvuldig kunt uitdrukken in gesprekken en discussies. De groepscursussen Professioneel Nederlands 1 en 2 zijn bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal al vrij goed beheersen, maar bepaalde (academische) vaardigheden naar een hoger niveau willen brengen. Bijvoorbeeld het schrijven van formele brieven, essays, betogen of werkstukken, of het houden van een presentatie.

Reacties deelnemers
‘’Ik vind het boekmateriaal actueel en interessant.’’
‘’Leuke groep, onderwerpen, en discussies. De Nederlandse cultuur en taal beter leren kennen.’’
‘’Ik heb 7 schrijfopdrachten ingeleverd en waardevolle feedback ontvangen.’’Je wordt ingedeeld in een groep cursisten van je eigen niveau (ERK-niveau B2/B2+ of C1). Voorafgaand aan iedere lesavond bestudeer je een deel van het lesmateriaal en bereid je een aantal opdrachten voor. Tijdens de lessen krijg je instructies en uitleg van de docent en bespreek je samen de gemaakte opdrachten. Daarnaast werk je zelf aan je speek-, lees- en schrijfvaardigheid. De docent biedt je tijdens de cursus ook persoonlijke begeleiding.
In de cursus Professioneel Nederlands 1 leer je in 16 weken (1 lesavond per week) om op een professioneel en academisch niveau (naar B2+/C1) te lezen, schrijven, spreken en presenteren. Ook werk je aan het vergroten van je (algemeen academische) woordenschat in het Nederlands.

De cursus Professioneel Nederlands 2 is voor deelnemers op ERK-niveau C1 die hun professionele taalvaardigheden verder willen versterken en uitbouwen. In deze 8 weken durende cursus (1 lesavond per week) ligt de nadruk op het vergroten van de woordenschat en versterken van professionele schrijfvaardigheden. Je oefent ook veel met presenteren voor een groep. De thema’s van de lessen zijn onder andere werk, wetenschap, gezondheid, politiek en sociale instellingen. Binnen de thema’s werken we aan gevorderde taalvaardigheden, bijvoorbeeld door het lezen en bespreken van een aan het thema gerelateerd artikel. Er is structureel aandacht voor taalbeheersing, zakelijk idioom en spreekwoorden en gezegdes. De cursussen worden afgesloten met een eindtoets. Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

Het is niet mogelijk om deze cursussen te volgen zonder intake, ook niet als je NT2 Staatsexamen II hebt behaald. Op basis van het resultaat van de intake word je ingedeeld op niveau 1 of 2. Tijdens de intake spreek je met een docent en krijg je ook meer informatie over de cursussen. De cursussen zijn op elkaar afgestemd en kunnen ook heel goed na elkaar worden gevolgd.  
  • Je kunt ons bellen om een intake in te plannen. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 13.00-17.00 uur: 020-5986398
  • Meld je direct aan via het online inschrijfformulier. Je kunt ons bellen om een afspraak voor een intakegesprek te maken. Je doet dan ook een aantal schrijfopdrachten om te kijken of het cursusniveau geschikt voor je is.
  • Als je nog twijfelt over de cursus of het vereiste niveau, kun je ons bellen: 020-5986398 (maandag t/m vrijdag tussen 13.00-17.00 uur).
  • De cursus wordt bij voldoende belangstelling (minimaal 12 cursisten) georganiseerd.
  • Lees hier de algemene voorwaarden voor onze cursussen.

Let op!
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de start van de cursus of tot de cursus vol is.

Cursusmodules
(taalniveaus ERK)

Niveau 1: vergevorderd (B2 -> B2+/C1
Niveau 2: vergevorderd (B2+/C1 -> C1)
DataPeriode 1 (niveau 1): 9 september 2020 - 27 januari 2021
Periode 1 (niveau 2): 8 september – 27 oktober 2020
Periode 3 (niveau 1): 24 februari – 7 juli 2021
Periode 3 (niveau 2): 23 februari – 13 april 2021
Duur
Niveau 1: 16 weken, 1 les per week
Niveau 2: 8 weken, 1 les per week
TijdstipNiveau 1: Woensdag 18:00 - 20:30 uur
Niveau 2: Dinsdag 18:00 - 20:30 uur
Zelfstudie
Maximaal 5 uur per week
ECTS punten
Niveau 1: 3 
Intaketest (gratis) ja (zie toelatingseisen)
Cursusprijzen

Niveau 1:
Standaard € 695,-
VU medewerkers en PhDs/studenten van andere Nederlandse universiteiten € 525,- 
VU studenten € 350,-
Niveau 2:
Standaard € 350,- 
VU medewerkers en PhDs/studenten van andere Nederlandse universiteiten € 215,-
VU studenten € 175,- 
InschrijvenInschrijfformulier