Academisch Nederlands Plus

AcademischNL

De lessen van VU-NT2 zijn vanaf 16 december 2020 weer geheel online, via Zoom for Education. Dit is het gevolg van de coronamaatregelen (lockdown) van de overheid.

Heb je het Staatsexamen NT2 (programma II) gehaald, maar loop je toch nog tegen problemen aan als je werkstukken moet schrijven in je opleiding? De cursus Academisch Nederlands Plus kan je helpen.

Na de cursus Academisch Nederlands Plus weet je beter hoe een academische tekst er in het Nederlands uit moet zien. Je bent meer vertrouwd geworden met de structuur die een academische tekst moet hebben, het soort woorden dat je moet gebruiken en het soort zinnen dat je moet schrijven in academische teksten. Er wordt zo veel mogelijk aandacht besteed aan de regels binnen het eigen vakgebied van de cursist.
Je doet aan het begin van de cursus een diagnostische toets. Daarna krijg je in drie bijeenkomsten uitgelegd hoe een academische tekst er in het Nederlands uit moet zien. Je aanwezigheid bij de diagnostische toets en bij de drie bijeenkomsten is verplicht. Aansluitend op deze drie bijeenkomsten krijg je een pakket van online modules dat is afgestemd op wat jij nodig hebt, op basis van jouw scores bij de intaketoets. Elke module wordt afgesloten met een eindtoets. Op basis daarvan geeft de docent je persoonlijke feedback.

Er zijn modules over academische woordenschat, academische uitdrukkingen, typisch academische stijl, zinsbouw, het systeem van de werkwoorden, het gebruik van naamwoorden, lidwoorden en verwijzingen, spelling en interpunctie, en over typische struikelblokken als het gebruik van ‘er’ en ‘het’. Je werkt deze modules door op de momenten die jou het best uitkomen. Dat doe je ook met de oefeningen en de feedback die je krijgt.
De cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de VU; de minimale entreevoorwaarde is Staatsexamen NT2 (programma II). Als uit de intake blijkt dat je al op B2-niveau zit, kun je alsnog toegelaten worden tot de cursus Academisch Nederlands Plus.
Datum intake
8 maart 2021, 18.00-20.00 uur (de intake, een diagnostische toets, is verplicht. De toets zal online afgenomen worden.)
Startdatum
De cursus start tweemaal per jaar (oktober, februari/maart)
Databijeenkomsten
Periode 2: 15 en 29 maart en 19 april 2021 (18.00-20.00 uur) - Deze cursus zal helemaal online plaatsvinden. 
Studielast
3 EC
Kosten
Geen kosten
Aanmelden
Vul het inschrijfformulier in. Je moet wel toestemming hebben van je opleiding of faculteit om deze cursus te volgen. Het is ook mogelijk dat je opleiding je aanmeldt.