Academisch Nederlands Plus

AcademischNL

Heb je het Staatsexamen NT2 (programma II) gehaald, maar loop je toch nog tegen problemen aan als je werkstukken moet schrijven in je opleiding? De cursus Academisch Nederlands Plus kan je helpen. Je krijgt in drie bijeenkomsten nog eens extra uitgelegd hoe een academische tekst er in het Nederlands uit moet zien. Je kunt daarbij denken aan de structuur van de tekst, maar ook aan het soort woorden dat je moet gebruiken en het soort zinnen dat je moet schrijven in academische teksten. We besteden daarbij zo veel mogelijk aandacht aan de regels binnen je eigen vakgebied.

Naast deze drie bijeenkomsten krijg je een pakket van online modules dat is afgestemd op wat jij nodig hebt. Je doet daarvoor aan het begin van de cursus een diagnostische toets. Er zijn modules over academische woordenschat, academische uitdrukkingen, typisch academische stijl, zinsbouw, het systeem van de werkwoorden, het gebruik van naamwoorden, lidwoorden en verwijzingen, spelling en interpunctie, en over typische struikelblokken als het gebruik van ‘er’ en ‘het’. Je werkt deze modules door op de momenten die jou het best uitkomen. Dat doe je ook met de oefeningen en de feedback die je krijgt.

Je bent voor de cursus geslaagd als je de drie algemene bijeenkomsten en de online modules met succes hebt afgerond. De werklast bedraagt 3 ec. De cursus start twee maal per jaar (half oktober, februari). Er moeten wel minstens 15 studenten meedoen. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 30. De cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de VU; de minimale entreevoorwaarde is Staatsexamen NT2 (programma II). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze cursus.

Praktische informatie

Datum intake
18 februari 2020 van 18-20 uur
Data bijeenkomsten
25 februari, 3 en 10 maart 2020 van 18 tot 20:30 uur
AanmeldenVul het inschrijfformulier in. Je moet wel toestemming hebben van je opleiding of faculteit om deze cursus te volgen. Het is ook mogelijk dat je opleiding je aanmeldt.