Nederlands begrijpen in de medezeggenschap

NBM

Verbeter je Nederlands voor de medezeggenschap

Ben je lid van een medezeggenschapsorgaan* bij de VU en is je Nederlands minimaal op niveau B1 of zelfs bijna B2? Zijn de vergaderingen soms of altijd in het Nederlands en vind je het moeilijk om de anderen te begrijpen? Of vind je de vergaderstukken moeilijk te lezen? De tutorial Nederlands begrijpen in de medezeggenschap kan je helpen.

Als je algemene taalvaardigheid nog niet op niveau B2 is, kan het nodig zijn voorafgaand of parallel aan de tutorial een of meer cursussen Nederlands voor werk en studie te volgen.
Je hebt zelf de regie: wat wil jij leren, waar heb jij behoefte aan? Je docent coacht jou in je leertraject. De kosten zijn voor de faculteit en worden vooraf vastgesteld op basis van een offerte.

* Bijvoorbeeld de OR (Ondernemingsraad), de USR (Universitaire studentenraad), een ODC (onderdeelcommissie van een faculteit of dienst), een FSR (facultaire studentenraad), een OLC (opleidingscommissie) of een andere commissie die jouw faculteit of dienst beschouwt als onderdeel van de medezeggenschap.

Aantal en duur bijeenkomsten
Vijf tot twaalf coachsessies van een à anderhalf uur.
Data bijeenkomsten
Op afspraak. Kun je niet komen: ten minste 48 uur van tevoren afzeggen.
Tijd bijeenkomsten
Op afspraak
Studiebelasting
Vier à acht uur per coachingsuur.
Locatie
Spreekkamer op 12de etage hoofdgebouw
Prijs
Op offertebasis; richtlijn: € 765 tot € 1275 per traject per persoon (exclusief een eventuele cursus Nederlands voor werk en studie, niveau 3 en/of 4)
Inschrijven
Via online-inschrijfformulier
Algemene voorwaarden    
Algemene voorwaarden
Contact
Coördinator NT2 Academy: Wilma Elsing

Voor internationale medewerkers en studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan van de VU en het Nederlands minimaal op niveau B1 beheersen.
Het doel van de tutorial is om vertrouwd te raken met de specifieke woordenschat en het idioom van de medezeggenschap waardoor vergaderingen en documenten beter te begrijpen zijn.
Aan het einde van het traject meten we je progressie met een woordenschattoets en een lees- en luistertoets. Je hebt een eindgesprek waarbij je met je coach bespreekt wat je verder nog kan doen om je taalniveau te verhogen, als je daar behoefte aan hebt.


Je docent is een ervaren NT2-docent die goed op de hoogte is van het taalgebruik in medezeggenschapsvergaderingen.
  • De tutorial wordt samengesteld op basis van je startniveau en leerbehoefte. Je hebt veel ruimte om zelf te bepalen wat voor jou belangrijk is. De docent is je coach. Je werkt heel zelfstandig naar je doel toe, maar elke twee weken zie je je coach, zodat je vragen kunt stellen of extra kunt oefenen. Samen maken jullie afspraken over het huiswerk voor de komende weken. 
  • Je werkt aan vergroting van je woordenschat en aan je lees- en/of luistervaardigheid. Daarbij kun je teksten gebruiken die wij hebben gekozen, of zelf teksten aanleveren die jij wilt kunnen begrijpen. 
  • Je kunt privéles krijgen, maar je mag je ook met een groepje inschrijven.
  • We raden je aan deze tutorial te combineren met een groepscursus Nederlands voor werk en studie, niveau 3 of 4. Dan gaat het verbeteren van je taalvaardigheid nog sneller. Welke cursus het best past, stellen we vast bij de intake.
Jouw tutorial op maat ontwerpen we na de intake, die bestaat uit een gesprek en enkele toetsen. Op basis daarvan doen we een aanbod en offerte. Als jij en de budgethouder van je afdeling of dienst akkoord gaan, gaan we van start!