Bloemen voor 100ste deelnemer aan de opleiding Alfabetisering en Z-route

Op 18 februari jongstleden ging de opleiding Alfabetisering en Z-route feestelijk van start! Tijdens de 1e bijeenkomst werd Antoinette Roelofs als 100ste deelnemer virtueel in de bloemetjes gezet door Ivet van der Eerden, manager VU-NT2.

08-03-2021 | 9:42

In een korte toespraak benadrukte Ivet blij te zijn dat zoveel docenten zich willen specialiseren, omdat alfabetisering zo belangrijk is voor de maatschappij.

Antoinette Roelofs uit Enschede is NT2-docent bij ROC van Twente en volgt de opleiding samen met collega’s. Wij vroegen Antoinette naar haar motivatie om deel te nemen.

Waarom neem je deel aan de ‘alfa-opleiding’?
“Ik ben altijd in taal geïnteresseerd geweest en een paar jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van het primair onderwijs naar het NT2-docentschap. Na mijn opleiding gaf ik eerst les aan hogeropgeleide anderstaligen. Het verschil is dat ik de alfacursisten de taal veel meer laat ervaren dan dat ik veel erover uitleg. Trouwens, je zou kunnen zeggen dat er wel enig overlap is met basisschoolleerlingen want beide groepen leren lezen, maar bij alfacursisten is het leerproces toch heel anders. De groep is zeer divers, alleen al de leeftijd varieert van 18 tot 65 jaar. Ontzettend leuk! Ik voel me als docent met de cursisten verbonden en als mensen heel gemotiveerd zijn om de taal te leren, geeft dat veel energie.”

Wat wil je met de opleiding bereiken?
“Nog bewuster omgaan met het alfabetiseringsproces. Wat ik al opgestoken heb is dat je met differentiëren het beste uit elke cursist kunt halen en ik bereid ook altijd veel voor, maar dat het nog beter is het om een plan per cursist te maken. Hopelijk geeft het ROC ons daar voldoende tijd voor. Als we daarmee eraan kunnen bijdragen dat er straks meer cursisten de B1-route kunnen gaan volgen, dan is het die tijd meer dan waard! Ik verwacht veel praktische handvatten te krijgen voor de lespraktijk.”

Wij wensen Antoinette veel succes en plezier bij de opleiding!

Trainer Annemarie Nuwenhoud: “In maart 2019 startte de eerste groep docenten met deze korte opleiding, toevallig ook bij ROC van Twente, die veel investeert in de vakbekwaamheid van de docenten. Een gespecialiseerde alfadocent kan het verschil maken voor een alfacursist! Er zijn veel inburgeraars die nog moeite hebben met lezen en schrijven. Tegelijkertijd zit er ook veel onaangeboord potentieel. Ik hoop dat de opleiding eraan bijdraagt dat deze groep mensen zich kan ontwikkelen en dat zij kunnen deelnemen aan de samenleving als burger, opvoeder en werknemer.”

Meer informatie over de korte opleiding Alfabetisering en Z-route

Op de foto docent Annemarie Nuwenhoud (l) en 100ste deelnemer Antoinette Roelofs