Online informatiesessie NT2-docentenopleiding

Op woensdag 25 november 2020 om 16.00 uur is er een online informatiesessie, waarin opleidingscoördinator Bart Bossers meer vertelt en vragen beantwoordt over de Opleiding Docent NT2 in het volwassenenonderwijs die in januari 2021 start.

10-11-2020 | 12:57

De vraag naar gecertificeerde docenten NT2 blijft actueel, zeker nu de nieuwe wet Inburgering eraan komt. In de verkorte docentenopleiding voor deelnemers met een onderwijsbevoegdheid, komen met name vakinhoudelijke en vakdidactische NT2-onderwerpen aan de orde, maar zeker ook de inhoud van de nieuwe Inburgeringswet en alle veranderingen die deze wet teweeg zal brengen. Met een diploma van deze opleiding kun je je registreren als gecertificeerd docent NT2 en daarmee aan het werk bij taalaanbieders met het keurmerk Inburgering.

Heb je een onderwijsbevoegdheid en wil je je expertise verbreden tot het onderwijs van Nederlands als tweede taal? Laat je informeren en inspireren over de opleiding tijdens de informatiesessie of kijk op nt2.vu.nl.

Meld je hier aan voor de online informatiesessie