Nieuwe cursus: Academisch Nederlands Plus

De nieuwe cursus Academisch Nederlands Plus voor studenten die beter Nederlands willen leren schrijven, bestaat uit een diagnostische toets, drie bijeenkomsten en een pakket online modules.

19-09-2019 | 15:45

Je krijgt nog eens extra uitgelegd hoe een academische tekst er in het Nederlands uitziet m.b.t. tekststructuur, woordkeus en zinsbouw, met zo veel mogelijk aandacht voor de regels binnen je eigen vakgebied. Op de online modules krijg je persoonlijke feedback.
De cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de VU. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ben jij geïnteresseerd?
Klik hier voor meer informatie over de inhoud en data.