drs. G. (Gerrie) Gastelaars

Docent

Specialismen

Taalles en coaching

Onderwijs

Cursussen NT2, workshops, masterclass

Publicaties

  • Code Plus deel 1 en 2, ThiemeMeulenhoff, 2012
  • IJsbreker Plus1 en 2 en Op Koers.ThiemeMeulenhoff, 2010
  • Een echte schrijver in de les, een kans om niet te laten liggen. (met Lotte Minnema) In LES Tijdschrift voor het onderwijs aan anderstaligen nr 168, december 2010
  • Meer dan een taalachterstand, coaching in de privĂ©les NT2. In: LES nr. 163, februari 2010
  • De deur uit! Een ontwikkelingsassessment voor allochtone vrouwen (samen met C. van der Voort en T. Boers). In ALFANIEUWS, mei 2008
  • THUIS! Sociale redzaamheid voor anderstalige senioren (met Vera de Bot). Coutinho, 2005

Overige activiteiten

  • Assessor Competent docent NT2
  • Het ontwikkelen en geven van trainingen over aspecten van tweede taalverwerving aan vrijwillige taalcoaches van het landelijk Netwerk Thuisles-organisaties (LNT).

Links