Camille Welie

Specialismen

 • Onderwijs NT2 in het volwassenonderwijs
 • Didactiek NT1 en NT2 in het volwassenonderwijs en het voortgezet onderwijs; in het bijzonder woordenschat, lezen en schrijven
 • Onderzoek naar taaldidactiek en taalvaardigheid (NT1 en NT2)
 • Theoretische achtergronden van taaldidactiek en taalvaardigheid (NT1 en NT2)
 • Begeleiding van studenten bij onderzoek naar taaldidactiek en taalvaardigheid (NT1 en NT2)

Onderwijs en opleiding

 • Nederlands als tweede taal aan hoogopgeleiden
 • Opleiding en bijscholing van docenten NT1 en NT2
 • Universitair docent op het gebied van taalwetenschap, taalvaardigheid, taaldidactiek en meertaligheid

Materiaalontwikkeling

 • Leermiddelen voor volwassen NT2-leerders

Onderzoeksinteresses

 • Begrijpend Lezen, Leren van Teksten, Eerste en Tweede Taalverwerving (Lezen, Schrijven, Luisteren, Spreken en Vocabulaire), Individuele Verschillen in Eerste en Tweede Taalverwerving, Leren en Motivatie, Cognitieve Processen in Taalverwerving, Cognitieve Processen in Lezen en Schrijven, Taal en Geheugen, Woordenschat, Tweetaligheid en Meertaligheid, Tekstverwerking, Taalvariatie en Taalverandering.

Publicaties (een selectie)


Boeken

 •  Welie, C. (2017). Individual differences in reading comprehension. A componential
  approach to eighth’ graders expository text comprehension
  [proefschrift]. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap. (245 pagina’s)
 •  Welie, C. (2012) Maatschappelijke participatie. Utrecht: NCB Uitgeverij. (524 pagina’s)
  [NT2-methode met woordenschat-, spreek-, luister-, lees- en schrijfoefeningen om laagopgeleide leerders zonder werkervaring voor te bereiden op vrijwilligerswerk]

Tijdschriften (peer reviewed)

 • Welie, C., Schoonen, R. Kuiken, F., & van den Bergh, H. (2016). Expository text comprehension in secondary school: for which readers does knowledge of connectives contribute the most? Journal of Research in Reading doi: 10.1111/1467-9817.12090.

Rapporten

 •  Moeken, N., Kuiken, F. & Welie, C. (2015). SALEVO: Samenwerkend lezen in het
  voortgezet onderwijs
  . Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (51 pagina’s)
 •  Welie, C. (2013). De opbrengsten van het taalonderwijs. Verslag schooljaar 2011-2012. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (110 pagina’s)
 •  Welie, C. (2013). Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in Amsterdam-West.
  Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (63 pagina’s).

Vak- en populair wetenschappelijke tijdschriften

 •  Moeken, N., Kuiken, F. & Welie, C. (2016). Samenwerkend Lezen in het
  voortgezet onderwijs (SALEVO). Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen.
  Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 38-49.
 •  Moeken, N., Kuiken, F. & Welie, C. (2016). Van ‘leren lezen’ naar ‘lezen om te leren’. SALEVO:
  Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Van Twaalf tot Achttien, 26(1), 22-23.
 •  Welie, C. (2014). Betere en gemotiveerdere lezers in het voortgezet onderwijs. Les, 32(189), 12-15.
 • Welie, C. (2013). Grammatica bij laagopgeleiden? Ja! Les, 31(184), 25-27.

Presentaties

 • Welie, C. (2016, 8 april). Two crucial components for expository text comprehension: knowledge about connectives and metacognitive knowledge. Paper gepresenteerd (uitgenodigde paperpresentatie) als onderdeel van het Symposium ‘Content area reading comprehension and writing in European and American schools’ op de jaarlijkse conferentie van de American Educational Research Association (AERA), Washington D.C., Verenigde Staten.
 • Welie, C. (2015, 28 november). Hoe en wanneer kennis van connectieven (woorden als daarom en bovendien) bijdraagt aan tekstbegrip en vertelvaardigheid. Amsterdam, Symposium Vertel
  Vaardig!
 • Welie, C., Schoonen, R. & Kuiken, F (2015, 16 juli). How and when knowledge of
  connectives contributes to expository text comprehension
  . Poster gepresenteerd op de jaarlijke conferentie van de Society for Scientific Studies of Reading (SSSR), Hawaii, Verenigde Staten.
 •  Welie, C., Schoonen, R. & Kuiken, F. (2015, 24 maart).Cognitive Constraints on Processing
  Connectives: Some Readers Benefit more than Others
  . Paper gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de American Association for Applied Linguistics (AAAL), Toronto, Canada.
 •  Welie, C. (2014, 13 mei). Taal in de zaakvakken. Amsterdam, Bijeenkomst TAVO (Taalgroep
  Amsterdam Voortgezet Onderwijs).
 • Welie, C. (2014, 11 april). Taalkunde in de les Nederlands. Amsterdam, Mastercourse Taalverwerving: kinderspel of monnikenwerk?
 •  Welie, C. (2013, 18 november). De effecten van taalonderwijs en leerlingachtergrond op de
  taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam-West
  . Amsterdam,
  slotbijeenkomst OTAW.
 •  Welie, C. (2013, 13 november). Taalvaardigheid in het VO in Amsterdam-West. Lunteren, De
  Kennisparade.