Kwaliteitsgroep Educatie Taal

VU-NT2 werkt samen met twee andere universitaire instellingen in de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (KET). De KET bestaat uit het ITTA (UvA), Radboud In'to Languages en VU-NT2.

KET werkte voorheen onder de naam Kwaliteitsgroep Inburgering. Sinds 2012 ondersteunen wij taalonderwijs aan volwassenen in brede zin. Onze gezamenlijke expertise en ervaring staan borg voor zorgvuldig afgewogen beoordelingen, gedegen advisering en deskundige begeleiding.

Contactpersoon KET bij VU-NT2:logo KET
Ivet van der Eerden
E-mail: ivet.vander.eerden@vu.nl
Telefoon: (020) 59 86404