Home > NT2 Professional > Docenten NT2 > Masterclasses
Masterclasses

Wilt u zich blijven ontwikkelen als taaldocent? Geef uw lespraktijk een nieuwe impuls met het masterclassprogramma van VU-NT2. Op de Vrije Universiteit Amsterdam bent u welkom bij onze gerenommeerde masterclasses voor docenten NT2. Kom inspiratie opdoen, uw deskundigheid vergroten en ervaringen uitwisselen met vakgenoten!

Wat kunt u verwachten?

U krijgt praktische tips voor verbetering van uw lespraktijk waar u echt iets aan heeft en meteen mee aan de slag kunt. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan theoretische onderbouwing en diepgang. Ons concept is beproefd: in een mix van input, verwerking en toepassing voor de eigen lessituatie worden de thema’s uitgediept. U gaat altijd actief aan de slag.

 

PROGRAMMA voorjaar 2017 inschrijving gesloten.

20 januari 2017Werken aan leesvaardigheid (Inschrijving gesloten)
21 april 2017Feedback op schrijven
23 juni 2017Lesmateriaal aanvullen en aanpassen

 

Helaas zijn de bovengenoemde Masterclasses al vol. De inschrijving is daarom gesloten. Aangezien de wachtlijsten ook al vol zitten, vragen wij u om niet te bellen of te mailen met verzoeken om alsnog geplaats te worden.

 

Werken aan leesvaardigheid


Master: Bart Bossers  

In deze masterclass buigen we ons allereerst over de vraag welke teksten, vaardigheden en leesniveau relevant zijn voor onze cursisten. We maken een profiel van goede en zwakke lezers en formuleren op basis daarvan een aantal doelen van NT2-leesonderwijs. Vervolgens behandelen we de relatie tussen taalkennis en leesvaardigheid en het verschil tussen toetsen van tekstbegrip en trainen van leesvaardigheid. Ter afsluiting maken we een opzet van een leesles voor NT2-leerders, waarbij we onderscheid maken tussen beginnende en gevorderde leerders en tussen goede en zwakke lezers.

 

Feedback op schrijven


Master: Carola van der Voort

In de masterclass gaan we in op wat een goede aanpak is bij het geven van feedback op schrijfproducten. U reflecteert daarbij ook op uw eigen aanpak en oefent actief. Aan de orde komen onder andere deze vragen:

  • Wie geeft feedback, wat voor soort feedback en op welk moment?
  • Wat voor soort feedback heeft het meeste rendement en waar hangt dat vanaf?
  • Wat zijn de vuistregels voor het geven van feedback?
  • Gelden de uitgangspunten voor NT2-leerders ook voor laaggeletterden?

 

23 juni 13.00 - 17.00 uur: Lesmateriaal aanvullen en aanpassen


Master: Titia Boers-Koekoek

In deze masterclass gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat moet er in een goede lesmethode zitten?
  • Wanneer is het zinvol om een methode aan te passen of aan te vullen?
  • Waar moet je op letten als je een bestaande opdracht aanpast of aanvult?
  • Waar moet je op letten als je zelf een tekst bewerkt of schrijft?

We analyseren een paar opdrachten van bestaand en zelfgemaakt materiaal en bespreken hoe we die kunnen verbeteren. U gaat vervolgens zelf aan de slag met een opdracht.

 

Inschrijven

U kunt zich helaas niet meer inschrijven voor de masterclasses.

Informatie

Organisatie:
Nikki Dekker
n.a.dekker@vu.nl
T 020 5986349

Inhoud:
Chrissy Hosea
E c.i.hosea@vu.nl
T 020 59 86531
      

Algemene voorwaarden
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl