Docent NT2 in de volwasseneneducatie

De Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim (Zwolle) bieden een veelzijdige docentenopleiding aan: Docent NT2 in de volwasseneneducatie. De opleiding bevat namelijk twee onderdelen: een vakinhoudelijk deel (NT2) en een didactisch deel (Didactiek BVE). U doet dus vakkennis op én u ontwikkelt didactische vaardigheden. Als bewijs daarvan verwerft u bij succesvolle afronding het certificaat NT2-docent en het bewijs van didactische bekwaamheid van de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Daarmee bent u uitstekend toegerust om aan de slag te gaan als NT2-docent voor volwassenen.

Praktische informatie

Periodeeind augustus 2017 - begin juni 2018
Aantal bijeenkomsten32
Duur bijeenkomstéén dagdeel in de week
Amsterdam: dinsdagochtend of -middag
Zwolle: donderdagochtend of -middag
LocatieVrije Universiteit Amsterdam of Hogeschool Windesheim in Zwolle
Studiebelastingtotaal circa 560 uur, exclusief 150 praktijkuren
Kosten€ 3.375,00 (studiejaar 2017-2018), inclusief studiemateriaal, exclusief drie studieboeken.
NB: Artikelen die tijdens de opleiding worden gebruikt zijn, evenals de studieboeken, aanwezig in onze leeszaal. Een deel van het studiemateriaal is in het Engels.
AanmeldenDe aanmelding is gesloten. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Er is helaas geen wachtlijst.

 

Brochure met opleidingsinformatie 2017/2018


opleiding docent NT2 brochure cover


 
 
 
 


Toelatingseisen

De opleiding is bedoeld zowel voor docenten die al werkzaam zijn in het NT2-onderwijs als voor toekomstige NT2-docenten (zij doen de praktijkuren als stagiair). Deelnemers dienen te beschikken over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding (BA of MA). Het volgen van de voorbereidingscursus is noodzakelijk voor alle deelnemers met een vooropleiding zonder NT2-onderdelen (met name taalverwerving en taalonderwijs). In de voorbereidingscursus wordt de basiskennis aangeboden die in de NT2-docentenopleiding bekend wordt verondersteld.

Aanmelding en meer informatie

  • U kunt zich uitsluitend aanmelden via het aanmeldformulier op de website van 1 tot en met 7 februari 2017. Het aanmeldformulier is op 1 februari 2017 vanaf 09.00 uur beschikbaar tot 7 februari 17:00 uur.
  • Vermeld bij aanmelding altijd de locatie (Amsterdam of Zwolle) en het dagdeel (ochtend of middag) van uw voorkeur. 
  • Na 7 februari worden de beschikbare plaatsen toegewezen door middel van loting. U ontvangt daarover uiterlijk 17 februari 2017 per email bericht van VU-NT2.
  • Als u bent ingeloot, wordt u uitgenodigd voor een individueel intakegesprek op de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarin wordt met name de aansluiting van de vooropleiding op de NT2-docentenopleiding en de wijze van voorbereiding besproken.
  • Na het intakegesprek kunt u zich - wanneer u aan de toelatingseisen voldoet - inschrijven voor de opleiding en voor de voorbereidingscursus.
  • Er kunnen maximaal 72 cursisten deelnemen: 36 in Amsterdam (twee groepen) en 36 in Zwolle (twee groepen).

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de opleiding.

Voor meer informatie over de cursusinhoud en de voorbereidingscursus kunt u contact opnemen met Bart Bossers, coördinator van de opleiding.

Dr. B.H. (Bart) Bossers
T (020) 598 65 42
E b.h.bossers@vu.nl