Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Gecertificeerdebasisassessoren

Expertise erkend!
Sinds 2017 biedt beroepsvereniging BVNT2 de mogelijkheid om gecertificeerd assessor te worden voor docenten NT2. De assessoren van VU-NT2 hebben hiervoor een portfolio gemaakt en het assessment gedaan en: ze zijn geslaagd!Sinds 2006 is het mogelijk om het Certificaat ´Competent docent NT2´ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2, heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het bijbehorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat ze een competent NT2-docent zijn. De competenties worden beoordeeld in een assessmenttraject. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het certificaat Competent NT2-docent. 

Inmiddels zijn er ruim 400 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde docenten. En er komen er steeds meer, want de vraag naar docenten met het certificaat van de BVNT2 neemt toe. Taalaanbieders, gemeenten en andere partijen zien dit certificaat als een garantie van kwaliteit.

Welke stappen doorloopt u naar certificering?

 1. U bouwt een portfolio op met behulp van het Competentieprofiel, het Portfolio zelf, de handleiding bij het portfolio en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten op de website van de BVNT2.
 2. Indien u na 2005 een post-HBO-opleiding NT2 heeft gevolgd of de duale opleiding Docent NT2 (VU/Windesheim), dan kunt u het portfolio dat u daarvoor samenstelde gebruiken als basis voor het portfolio Competent Docent NT2.
 3. U kunt individueel een portfolio bouwen of dit samen met collega’s doen. De BVNT2 organiseert regelmatig een traject waarin u samen met collega´s en onder begeleiding van een gecertificeerde docent kunt werken aan uw portfolio
 4. Als uw portfolio klaar is, meldt u zich aan via ons aanmeldformulier. Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een verzoek om uw portfolio in tweevoud bij ons in te leveren (persoonlijk of per post).
 5. Vervolgens maakt u telefonisch een afspraak voor een assessmentdatum. Deze voorlopige afspraak wordt binnen een week per mail bevestigd. Samen met de bevestigingsmail ontvangt u een factuur voor de assessmentkosten. Als VU-NT2 uw betaling heeft ontvangen, staat de overeengekomen datum vast.
 6. Het assessment dient betaald te zijn vóór u op het afgesproken assessmentexamen komt. U ontvangt daarvoor een factuur. U kunt het factuurbedrag per bank overmaken, of bij VU-NT2 pinnen als u zelf uw portfolio komt inleveren. Op de dag van uw assessment neemt u een bewijs van betaling mee. Betaalt uw werkgever uw assessment maar heeft deze niet op tijd betaald? Dan dient u alsnog ter plekke zelf te betalen en de kosten te declareren bij uw werkgever, anders kunt u geen examen doen. Let op: bij VU-NT2 kunt u alleen pinnen. Mocht een betaling van uw werkgever naderhand toch binnenkomen, dan zullen wij deze restitueren.   
 7. Uw portfolio wordt vervolgens door een assessor en een veld-assessor bestudeerd. Mochten er hiaten zijn, nemen zij contact met u op.
 8. Daarna doet u het assessment. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veld-assessor waarin uw portfolio wordt besproken en uw competenties worden beoordeeld.
 9. De officiële uitslag ontvangt u binnen twee dagen per mail, een verslag van de bespreking ontvangt u maximaal twee weken later. Bij een positieve beoordeling ontvangt u dan tevens het Certificaat Competent Docent NT2.
 10. Uw gegevens komen in het register en uw naam en mailadres komen op de website van de BVNT2 te staan, (zie certificering/register), tenzij u daartegen bij de inschrijving voor uw assessment bezwaar heeft gemaakt. 

Kosten

De kosten voor een portfolio-assessment zijn € 850,-. Na inschrijving ontvangt u een factuur voor het gehele bedrag. De BVNT2 vergoedt € 350,- voor docenten  die deze geheel of grotendeels zelf moeten betalen. Voor meer informatie en aanvraag subsidie, klik hierempty

Inschrijven

 • Wegens grote drukte kunnen wij uw assessment helaas pas in januari of februari 2018 inplannen. Er is nog wel beperkt plaats bij andere convenantpartners. Zie website BVNT2.
 • Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier Assessment Competent Docent NT2 op de website van VU-NT2 in te vullen.
 • U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een oproep om uw portfolio zo snel mogelijk bij VU-NT2 in te leveren. Uw portfolio brengt u langs of stuurt u per post op naar onderstaand adres:   
  Vrije Universiteit Amsterdam
  VU-NT2
  T.a.v. Nikki Dekker
  De Boelelaan 1105
  Kamer 12A-64
  1081 HV Amsterdam
 • Nadat u uw portfolio heeft afgeleverd of verzonden (en VU-NT2 heeft deze daadwerkelijk ontvangen) kunt u telefonisch een afspraak maken voor een assessmentdatum met Nikki Dekker, secretariaat VU-NT2, (020) 5986398. Nikki is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag. Deze afspraak wordt per mail bevestigd.
 • Samen met de bevestigingsmail ontvangt u een factuur voor de assessmentkosten: € 850,- excl. BTW. Op het moment dat VU-NT2 uw betaling heeft ontvangen staat de overeengekomen datum vast.

U kunt het assessment niet verplaatsen. U kunt het wel annuleren, maar hier zijn kosten aan verbonden. Zie ook onze algemene voorwaarden. Wij raden u daarom aan om u pas in te schrijven voor een assessment als u zeker weet dat u op die datum beschikbaar bent.

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden met betrekking tot het assessment Competent Docent NT2.

Meer weten?

Neem contact op met Nikki Dekker (organisatie) of Chrissy Hosea (inhoudelijk).
U kunt ook informatie vinden op de website van de BVNT2, of in de handleiding voor de procedure rondom certificering.