Nederlands voor NT2 Staatsexamen II (intensief)

Wat bereik je?

Aan het eind van de cursusperiode maak je een eindtoets. Ben je hiervoor geslaagd dan kun je verder met het niveau 2 van de Sprint-cursus, of met de reguliere cursus Nederlands voor werk en studie niveau 2.1.