Wat bereik je?

Aan het eind van elke cursusperiode maak je een eindtoets. Ben je hiervoor geslaagd dan kun je verder met het volgende niveau. Je bepaalt dus zelf hoeveel cursusperiodes je volgt en op welk taalniveau je wilt eindigen.

Na de cursusĀ niveauĀ 4 ben je klaar voor het Staatsexamen NT2 programma II. Vloeiend Nederlands spreken, moeilijke teksten begrijpen en duidelijk schrijven over allerlei onderwerpen gaan je goed af. Een diploma SE II kan je toegang geven tot een baan of een opleiding op HBO (hoger beroepsonderwijs) of universitair niveau.