Taal is van levensbelang

Praktijkverhalen over aanpak laaggeletterdheid door VU-NT2 en 15 andere organisaties

14-03-2018 | 8:11

“De taalvrijwilligers die laaggeletterden begeleiden, kunnen zich met het lesmateriaal van Succes! goed voorbereiden”. Aldus Ivet van der Eerden, hoofd VU-NT2, in het online boekje Taal is van Levensbelang.

Van dit boekje is in februari jl. een update gelanceerd ter gelegenheid van het driejarig bestaan van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. VU-NT2 is een van de partners van de Alliantie, die een actieve bijdrage wil leveren aan de aanpak van laaggeletterdheid. 
Wanneer mensen moeite hebben met lezen, schrijven en of rekenen, heeft dit vaak directe gevolgen voor hun gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Voor die mensen ontplooien de inmiddels 77 partners allerlei activiteiten. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gezonder, gelukkiger, taal doet participeren en taal maakt actiever en productiever op de arbeidsmarkt.

Wat doet VU-NT2?
VU-NT2 heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven de papieren lees- en schrijfmethode Succes! gemaakt voor het programma Taal voor het Leven. Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Met de oefenboekjes leren laaggeletterde volwassenen de taal aan de hand van situaties over het dagelijks leven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau ‘instroom’ tot en met niveau 2F. De methode is zo ontwikkeld dat een taalvrijwilliger er goed mee kan werken en er is veel aandacht voor training en begeleiding.

Download hier het online boekje Taal is van levensbelang
Meer informatie over de Alliantie gezondheid en geletterdheid
Meer informatie over Succes!

Deel dit bericht met uw relaties.