HOVO en VU-NT2 organiseren themadag Inburgering en Integratie

Op 5 juli 2017 van 11.00 tot 15.30 uur organiseert HOVO Amsterdam samen met VU-NT2 hierover een themadag op de VU voor hun cursisten en andere belangstellenden.

30-05-2017 | 14:28

Vluchtelingen, wie zijn dat eigenlijk? Hoe gaat inburgering in zijn werk? En wat is integratie? Op 5 juli 2017 van 11.00 tot 15.30 uur organiseert HOVO Amsterdam samen met VU-NT2 hierover een themadag op de VU voor hun cursisten en andere belangstellenden. Op het programma staan een lezing door prof. dr. Han Entzinger (Erasmus universiteit), een paneldiscussie met o.a. inburgeraars, een lesje Nederlands als tweede taal en vooral veel ruimte voor kennismaking en ontmoeting. VU-medewerkers zijn van harte uitgenodigd om de themadag bij te wonen.

In contact met vluchtelingen
Iedereen ziet de beelden in de media. Je komt nieuwe gezichten tegen in de supermarkt en wie weet ken je ze persoonlijk omdat je als (taal)vrijwilliger werkt: vluchtelingen. Mensen zoals wij die  gevlucht zijn om politieke redenen, om aan oorlogsgeweld te ontkomen of vanwege hun seksuele geaardheid. Die in Nederland een veilige haven vinden en die hier willen (en moeten) inburgeren en de taal leren.
Van de vele vluchtelingen die jaarlijks Nederlands leren, volgen honderden hoogopgeleiden onder hen de intensieve cursus Nederlands voor Staatsexamen NT2 bij VU-NT2. Het doel van de themadag is om  twee groepen met elkaar in contact brengen die elkaar in het dagelijks leven niet al te vaak tegenkomen.

HOVO|VU vanaf vijftig (FGB) verzorgt onderwijs voor hoogopgeleiden vanaf vijftig jaar (circa 6.000 cursisten per jaar). VU-NT2 biedt taalonderwijs voor o.a. vluchtelingen, inburgeraars, expats en internationale VU-studenten en medewerkers  (circa 1.700 cursisten per jaar).

Programma
‘s Morgens vertelt prof. dr. Han Entzinger, em. hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de betekenis van ‘integratie’: hoe heeft het denken hierover zich de afgelopen decennia ontwikkeld, in het bijzonder in Nederland? Meer specifiek zal hij ingaan op het inburgeringsbeleid, dat hij van meet af aan heeft gevolgd. Volgens hem is dat beleid in de loop der jaren geëvolueerd van een steuntje in de rug voor nieuwkomers tot een extra hindernis op hun vaak toch al moeizame weg naar integratie.

De middag staat in het teken van discussie en kennismaking onder leiding van VU-NT2 docenten. Bij de paneldiscussie bestaat het panel deels uit ervaringsdeskundigen: mensen die zelf (hebben) moeten inburgeren. Daarna kruipt u in de huid van de inburgeraar: u maakt kennis met modern, actief NT2-onderwijs door samen met cursisten van NT2 Academy enkele opdrachten te doen. Na afloop gaan deelnemers met elkaar het gesprek aan over de vraag: ben jij al ingeburgerd?

Informatie en aanmelden:
HOVO Themadag Inburgering en Integratie